+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Huostaanotot vähentyneet merkittävästi Kouvolassa

18.5.2017

Huostaanotettujen lasten määrä Kouvolassa on vähentynyt merkittävästi. Vuonna 2015 otettiin huostaan 33 lasta, vuonna 2016 vain 14. Hyvä kehitys on jatkunut myös tänä vuonna. Myös sijoitettujen lasten määrä on vähentynyt vuodesta 2015. Onnistumisen taustalla on panostus lapsiperheiden varhaiseen tukeen. Kustannusvaikutus on noin 950 000 €, joka on voitu ohjata varhaisen vaiheen sosiaalityöhön ja avohuollon tukitoimiin.

Uuden sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain myötä Kouvolassa muutettiin lastensuojelun organisaatiota vuoden 2016 alusta. Painopistettä siirrettiin varhaisen tuen palveluihin ja lapsiperheiden sosiaalityöhön, jotta perheitä autettaisiin ennen ajautumista lastensuojelun asiakkaaksi raskaiden palvelujen piiriin. Uudistuksessa keskitettiin kaikki lapsiperheiden tukipalvelut kotiin vietävien palvelujen yksikköön. Erityistä huomiota on kiinnitetty palveluohjaukseen ja neuvontaan sekä moniammatilliseen palveluun. Lapsiperheiden sosiaalityössä toteutetaan palvelutakuuta.

"Olemme luoneet uusia toimintamalleja ja palveluja, joilla pystytään tukemaan perheitä eri elämäntilanteissa entistä aikaisemmin. Muutos on tuottanut erinomaisia tuloksia paljon nopeammin, kuin uskalsimme toivoa", sanoo lapsiperheiden sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen. Huostaanotto on aina raskas prosessi niin perheelle kuin lapselle. Useimmissa tapauksissa lapsen edun mukaista on saada riittävä tuki perheen arkeen, jotta asuminen ja eläminen omassa perheessä mahdollistuu.

Myös kustannussäästöt ovat merkittäviä. Yhden huostaanoton aiheuttama kustannus laitoshoidossa on noin 80 000 euroa vuodessa. Kustannustehokkuutta on saatu myös keskittämällä palveluja omaksi tuotannoksi. Tällä hetkellä perhetyö ja tehostettu perhetyö tuotetaan lähes kokonaan omana palveluna. "Vuonna 2015 lastensuojelun perhetyöstä 80 % tuotettiin ostopalveluna, jolloin laatu ja palvelun vaikuttavuus ei ollut omissa käsissä ja asiakaslähtöisyyttä oli vaikea arvioida", Sanna-Riitta Junnonen sanoo.

Vuoden 2016 alusta on ollut mahdollista tehdä huolenilmaisu, joka on osaltaan vähentänyt lastensuojeluilmoitusten määrää. "Huolenilmaisuun tulee olla asianosaisten suostumus ja se on tarkoitettu jo varhaisemman vaiheen tukeen", Junnonen muistuttaa.

Hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan vuonna 2017. Huhtikuun loppuun mennessä huostaanottoja on 7, joka on puolet vähemmän kuin vuonna 2015. Huolen ilmaisujen ja lastensuojeluilmoitusten määrä on laskussa, kun taas palveluohjauksen ja palvelutarpeen arviointien määrä on kasvussa. Sosiaalihuoltolain mukaiseen perheiden sosiaalityöhön on tullut arvioitua enemmän asiakkuuksia ja lastensuojelun asiakkuudet ovat lähteneet laskuun. "Tämä on juuri oikea suunta. Olemme saaneet aidosti siirrettyä painopistettä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Henkilökunta on lähtenyt kehittämään omaa työtään voimakkaasti ja tarkastelemaan asioita uudesta asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Olemme lähteneet mallintamaan alkuvaiheen työtä monitoimijaisesti ja olemme ottaneet käyttöön konsultaatiokäynnit ", Sanna-Riitta Junnonen korostaa.

Lisätiedot:
palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 8641, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut muodostuvat kolmesta palvelusta: Lapsiperheiden sosiaalityö, Kotiin vietävät palvelut sekä Lastensuojelu. Kotiin vietävät palvelut -yksikkö palkittiin vastikään Kouvolan kaupungin tuottavuuspalkinnolla.THL:n tilaston mukaan Kouvolassa oli v. 2016 1,3 % kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia, kun sama luku v. 2015 oli 1,4 %. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana oli v. 2016 3,8 % lapsista, kun sama luku v.2015 oli 8 %. Vuonna 2016 vastaavat luvut olivat Kotkassa 2,1 % ja 7,8 % ja Eksotessa 1,1 % ja 5 %.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme