+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Verlan osayleiskaavatyö tauon jälkeen käyntiin

20.4.2017

Useamman vuoden jäissä ollut kaavoitustyö käynnistyi rakennussuojelupäätöksen jälkeen. Telan käsittelyn jälkeen uuteen kaavaluonnokseen voi tutustua ja kommentoida toukokuun ajan.

Teknisen lautakunnan käsittelyyn tulee tiistaina kaavaluonnos Verlan osayleiskaavasta. Kaavasta oli luonnos nähtävillä jo vuonna 2011 mutta maailmanperintöaluetta koskevan rakennussuojeluprosessin vuoksi kaavoitus keskeytyi, ja käynnistyi uudelleen suojelupäätöksen tultua lainvoimaiseksi viime vuonna. Päätöksen myötä suunnitelmia on jouduttu tarkentamaan monilta osin vastaamaan paremmin muutostarpeita Verlan kylän alueella ja siksi käsittelyyn tulee uusi kaavaluonnos.

Käsittelyyn tulevaa kaavaluonnosta on sisällön osalta muokattu edellisestä mm. siten, että kaava toimisi maailmanperintökohdetta lukuun ottamatta suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Asemakaavoitus tai poikkeamislupamenettely ei täten olisi enää Verlassa rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä. Sisältömuokkaukseen on vaikuttanut muutos maankäyttö- ja rakennuslaissa, joka mahdollistaa nykyään yleiskaavoituksen kyläalueilla asemakaavaa kevyempänä ja joustavampana tapana ohjata rakentamista.

Osayleiskaava koskee UNESCO:n Verlan maailmanperintökohdetta, sen lähiympäristöä sekä Verlan kyläaluetta. Kaavan tavoitteena on huomioida ja turvata alueen rakennetun ja luonnonympäristön ominaispiirteet sekä erityisarvot. Samalla halutaan myös mahdollistaa Verlan tehdasmuseon ja siihen liittyvien matkailutoimintojen kehittämisen sekä Verlan kyläalueen elinvoimaisuuden tukemisen.

Jos Tela hyväksyy Verlan osayleiskaavan luonnoksen kokouksessaan tiistaina 25.4., tulee luonnos nähtäville tutustumista ja kommentointia varten toukokuussa. Kaava-aineistoon voi tutustua sen nähtävilläoloaikana osoitteessa www.kouvola.fi/verlaoyk tai Tekniikka- ja ympäristötalossa Kuusankoskella (Valtakatu 33, 2.kerros).

Lisätietoa:
Yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, marko.luukkonen@kouvola.fi, puh. 020 615 7169 sekä www.kouvola.fi/verlaoyk