+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kymen jätelautakunta tiedottaa

5.4.2017

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2017 alkaen. Lisäksi on valmisteltavana esitys Kouvolan ja Iitin kunnissa olevien Rinki Oy:n ekopisteverkostoa täydentävien ekopisteiden supistamisesta 1.10.2017 alkaen.

Esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2017 alkaen.

Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset mm. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen. Jätemaksulla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta isäntäkunnalle aiheutuvat kustannukset. Jätetaksa koskee kunnan vastuulla olevia jätteitä.

Taksaluonnos on nähtävillä kunkin kunnan yleisellä ilmoitustaululla 5.-19.4.2017 ajalla sekä www.kymenjatelautakunta.fi

Taksaluonnoksesta on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 19.4.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja Ympäristötalo PL 32, 45701 Kuusankoski sekä
tekninenjaymparisto@kouvola.fi
Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p. 02061 58143

Kouvolassa 5.4.2017
Kymen jätelautakunta

Esitys Kouvolan ja Iitin kunnissa olevien Rinki Oy:n ekopisteverkostoa täydentävien ekopisteiden supistamisesta 1.10.2017 alkaen.

Poistettavaksi ehdotetut ekopisteet ovat: Takamaan, Värälän, Hirvelän, Joutjärven, Joutsenlahden, Oravalan, Kymentakaan ja Sääksjärven ekopisteet.

Alueen asukkaille ja muille asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta.
Asiakirjat ovat on nähtävillä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa osoitteessa Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski ja Iitin kunnan yhteispalvelupisteessä Monitorissa osoitteessa Rautatienkatu 20, 47520 Kausala 26.4.2017 saakka sekä www.kymenjatelautakunta.fi

Esityksestä on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 26.4.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja Ympäristötalo PL 32, 45701 Kuusankoski sekä tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p. 02061 58143

Kouvolassa 5.4.2017
Kymen jätelautakunta