+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.4.2017

19.4.2017

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.4.2017 mm. Matkakeskuksen asemakaavan muutosta, Kiinteistökaupan esisopimusta määräalan ostamiseksi VR-Yhtymä OY:ltä, Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välistä työnjakoa ja sairaalainvestointien yhdistämistä sekä kaupunginjohtajan palkkausta ja johtajasopimusta.

Matkakeskuksen asemakaavan muutos (kaava nro 01/010)

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nykyisen matkakeskusrakennuksen laajentaminen uudella matka- ja tapahtumakeskuksella, johon olisi mahdollista sijoittaa matkakeskustoimintojen lisäksi mm. liike- ja toimistotiloja sekä majoitus- ja kokoontumistiloja. Asemakaavan muutosehdotus koostuu maankäytöllisesti kolmesta rakentamisen alueesta ja niitä tukevista katu- ja pysäköintialueista.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se hyväksyy osaltaan Matkakeskuksen asemakaavan 27.2.2017 päivätyn muutosehdotuksen (kaava nro 01/010) ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja:
Kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, p.020 615 7404, kaisa.niilo-rama(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Kiinteistökaupan esisopimus määräalan ostamiseksi VR-Yhtymä Oy:ltä kiinteistöstä 286-402-16-204

VR-Yhtymä Oy:n kanssa on neuvoteltu Matkakeskuksen alueen asemakaavaehdotuksen toteuttamiseksi tarvittavien kiinteistöjärjestelyjen tekemisestä. Vaihtoehtoina ovat olleet maankäyttösopimus, alueiden vaihto ja kiinteistön kauppa.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että kaupunki ostaa VR-Yhtymä Oy:ltä yhteensä noin 15.722 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä Rautatieasema 286-402-16-204 yhteensä 1.727.566 euron kauppahinnasta edellyttäen, että VR-Yhtymä Oy:n hallitus hyväksyy sopimuksen omalta osaltaan.

Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 02061 58570 hannu.tylli(a)kouvola.fi ja kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, p. 02061 55436, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien yhdistäminen

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se päättää aloittaa liiketoimintakaupan valmistelun, jossa Ratamokeskus-hanke siirtyy Carea-Sairaalat Oy:n hallinnoimaksi. Lisäksi ehdotetaan, että kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan käymään liiketoimintakauppaan liittyvät neuvottelut.
Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion investointiosaan talousarviomuutoksena Ratamokeskuksen suunnittelun kustannuksiin 0,5 miljoonaa euroa konsernipalvelujen tilapalveluille kohtaan Rakennukset/uusinvestoinnit.

Asian käsittely:
Talous- ja rahoitusjohtaja muutti esitystään seuraavaan muotoon:

Kaupunginhallitus päättää aloittaa liiketoimintakaupan valmistelun, jossa Ratamokeskus-hanke siirtyy Carea-Sairaalat Oy:n hallinnoimaksi.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan käymään liiketoimintakauppaan liittyvät neuvottelut.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion investoin-ti-osaan talousarviomuutoksena Ratamokeskuksen suunnittelun kus-tan-nuksiin 0,5 miljoonaa euroa konsernipalvelujen tilapalveluille kohtaan Rakennukset/uusinvestoinnit.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.


Kaupunginhallituksen päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi ja kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Kaupunginjohtajan palkkaus ja johtajasopimus

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että kaupunginjohtajan vaali vahvistetaan ja merkitään tiedoksi Marita Toikan ilmoitus viran vastaanottamisesta 3.5.2017 alkaen. Lisäksi ehdotetaan, että kaupunginjohtaja Marita Toikan kokonaispalkaksi vahvistetaan 13.500,00 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi myönnetään matkapuhelinetu. Kaupunginjohtaja voi ottaa osana em. kokonaispalkkaa luontoisetuna vapaan autoedun tai auton käyttöedun, joka voi olla verotusarvoltaan enintään 1.200,00 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se ehdottaa kaupunginvaltuustolle kaupunginjohtajan johtajasopimuksen hyväksymistä.

Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651