+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kuntavaalit 2017

15.3.2017

Kuntalaisena olet oikeutettu valitsemaan itse edustajasi päättämään kuntaasi ja lähiympäristöäsi koskevista asioista. Valtuusto on kunnan ylintä päätäntävaltaa käyttävä toimielin, joka saa toimivaltansa kuntalaisilta eli sinulta. Kouvolassa valitaan 59 valtuutettua päättämään kotikuntaasi koskevista asioista kuntavaaleissa 9.4.2017. Sinulla on ääni, käytä sitä.

Kuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä 9.4.2017 klo 9-20 tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana, joko kotimaassa 29.3.–4.4.2017 tai ulkomailla 29.3.–1.4.2017. Jos henkilön kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voi äänestää kotona. Kuntavaalien kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään 28.3.2017 ennen klo 16 äänestäjän kotikunnan keskusvaalilautakunnalle, Kouvolassa puh. 020 615 7191.

Äänioikeus on siinä kunnassa, joka on äänestäjän kotikunta väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 17.2.2017. Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä esim. henkilökortilla, ajokortilla, passilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Vaalipäivän äänestyspaikat Kouvolassa ovat samat kuin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa lukuun ottamatta Anjalaa, jossa äänestyspaikka on muuttunut Anjalataloon, os. Elimäentie 28, ja Valkealassa Valkealan lukioon, os. Lukionkaari 8.

Ennakkoäänestyspaikoista on muuttunut Jaalan ennakkoäänestyspaikka Jaalan liike- ja toimitaloon, os. Jaalantie 97, Korian ennakkoäänestyspaikka Korian kirjastoon, os. Kyminasemantie 1 F ja Voikkaan ennakkoäänestyspaikka on Voikkaan Luonto- ja Eräkeskuksessa, os. Voikkaantie 2. Lisäksi Kauppakeskus Veturiin on järjestetty ennakkoäänestyspaikka. Elimäen, Anjalankosken ja Valkealan alueilla kiertävät lisäksi äänestysbussit. Äänestysbussien aikatauluja on jaossa kaupungin yhteispalvelupisteessä, kirjastoissa ja kirjastoautoissa. Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä äänestysbussien aikataulut löytyvät myös www.kouvola.fi/vaalit. Äänestysaluejako löytyy internetistä Kouvolan karttapalvelun sivuilta. Lisätietoja vaaleista saa oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi sekä Kouvolan kaupungin keskusvaalilautakunnalta puh. 020 615 7191.

Ennakkoäänestys

Katso ennakkoäänestyspaikat kartalla

Luettelo ennakkoäänestyspaikoista ja aukioloajoista

Ennakkoaanestyspaikat 2017 Kuntavaalit

Aanestysbussi-regina-2017


Aanestysbussi-OravanMatti-2017


Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestyspaikat
Vaalipäivän äänestys alkaa kello 9 ja päättyy kello 20. Äänioikeutta on varsinaisena äänestyspäivä-nä 9.4.2017 käytettävä siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kohdalle.


Vaalipaivan-aanestys-kuntavaalit-2017

Lisätietoja vaaleista:

www.vaalit.fi
www.kouvola.fi/vaalit

Kouvolan kaupungin keskusvaalilautakunta
puh. 020 615 7191

Katso Kouvolan ehdokaslista

Ylen vaalikone