+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksessa maanantaina 20.3.2017 käsiteltäviä asioita

16.3.2017

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 20.3.2017 (klo 15.00) mm. Kymen Vesi Oy:n antolainan maksuohjelman muutosta sekä oikaisuvaatimusta kaupunginhallituksen päätökseen 6.3.2017 § 31 koskien Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistusjärjestelyjä.

Kymen Vesi Oy:n antolainan maksuohjelman muutos

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se hyväksyy Kymen Vesi Oy:n lainaehtojen muutoksen siten, että koko lainasumma, 3 876 550 euroa, erääntyy 30.12.2026.

Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Antti Koiviston oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 6.3.2017 § 31 koskien Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistusjärjestelyjä

Antti Koiviston oikaisuvaatimus koskee kaupunginhallituksen päätöstä, jonka mukaan hyväksyttiin kokonaisjärjestely, jossa Kymenlaakson Sähkön jakokelpoisia varoja lisätään toteuttamalla Kymenlaakson Sähköverkko Oy:tä koskeva omistusjärjestely, minkä jälkeen Kymenlaakson Sähkö Oy hankkii Kotkan kaupungin omistamat Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeet suunnattuna omien osakkeiden hankintana.
Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että oikaisuvaatimus hylätään.

Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi ja kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Kristiina Sihvonen
puh.020 615 8633