+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Viralliset ilmoitukset viikko 7/2017

15.2.2017

Kouvolan kaupungin lakisääteiset ilmoitukset ja kaupunginvaltuuston kokoukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupungin ilmoitukset julkaistaan myös kaupungin www-sivuilla sekä tarvittaessa sanomalehdissä toimintayksikön tai vastaavan harkitsemalla tavalla.
Ilmoitukset 15.2.2017:

Kuntavaalien ehdokasasettelu

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 - 20.00. Kuntavaaleissa
valitaan Kouvolan kaupunginvaltuustoon 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi
viisikymmentäyhdeksän (59) valtuutettua ja säädetty määrä varajäseniä.

Keskusvaalilautakunnalle tarkoitettuja kuntavaaleja koskevia ehdokashakemuksia
ja muita ehdokkaiden asettamista koskevia asiakirjoja ottaa vastaan perjantaina
24.2.2017 klo 9.00 - 11.00 sekä tiistaina 28.2.2017 klo 14.00 - 16.00 keskusvaalilautakunnan
valtuuttamana sen jäsen Heikki Ojanen ja sihteeri Terttu Laine Kouvolan kaupungintalossa,
kaupunginkansliassa huone nro 310, A-ovi 3. kerros, osoite Torikatu 10.

Hakemukset puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista, jotka on laadittava oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan, on annettava viimeistään 28.2.2017 klo 16.00.

Kouvolassa 15.2.2017
Kouvolan kaupungin keskusvaalilautakunta

Ympäristölupapäätökset

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 8.2.2017 käsitellyt Kouvolan
kaupungin
ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.2.2017.

Päätös on tehty hakemuksesta koskien osoitteissa Tehontie 47 ja 51, Kouvola, sijaitsevan
Tykkimäen moottoriurheilukeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Alueella
on rallycross- ja motocrossradat, FK-rata ja pienoisautorata. Toiminnasta voi aiheutua melua
ja pölyä. Lisätietoja antaa: vs. ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 8016.

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 8.2.2017 käsitellyt Mikko Uotilan
ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014)
mukaisen ympäristöluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.2.2017.

Päätös on tehty hakemuksesta koskien olemassa olevan eläinsuojan toiminnan laajentamista
osoitteessa Supantie 162, 46810 Ummeljoki (RN:o 286-423-15-39). Toiminnasta ei
normaalitilanteessa aiheudu päästöjä ympäristöön. Vähäistä hajua sekä mm. liikenteestä
aiheutuvaa melua voi esiintyä. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Jaana Martin,
p. 020 615 8032.

Päätökset ovat nähtävillä 15.2. – 20.3.2017 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki,
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksien
liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksistä päättyy 20.3.2017.


Valitusoikeus päätöksistä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla
ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 15.2.2017
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Maantien 14550 parantaminen

Tiesuunnitelma, joka koskee maantien 14550 parantamista Kimolan kanavan kohdalla,
Kouvola, on nähtävänä 15.2. - 17.3.2017 välisen ajan Tekniikka- ja ympäristötalossa osoitteessa Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski.

Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja
ne on toimitettava Kouvolan kaupungille ennen nähtävänä oloajan päättymistä osoitteeseen:
Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, PL 32, 45701 Kuusankoski (maantielaki 27 §).

Kouvolassa 15.2.2017
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut