+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolan intermodaaliterminaalia kehitetään yhdessä logistiikka-alan toimijoiden kanssa

17.2.2017

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) kehittämisellä vahvistetaan logistiikkatoimialan asemaa kaupungissa sekä kuljetusmuotoa vaihtavien intermodaalikuljetusten toimintaedellytyksiä terminaalialueella. Nyt laaditaan yhdessä logistiikka-alan toimijoiden kanssa Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin hallintomallia, joka muodostaa intermodaaliterminaalialueen toiminnallisen kehittämisen perustan.

Osana hallintomallin laatimista on toteutettu kansallinen ja kansainvälinen benchmarking, jonka avulla tuodaan muualla havaittuja hyviä käytäntöjä ja kokemusperustaista tietoa Kouvola RRT hallintomallin suunnittelun pohjaksi. Logistiikka-alan toimijoiden näkemysten huomioon ottamiseksi on lisäksi toteutettu sidosryhmähaastatteluja ja -työpajoja, joissa sidosryhmille on tarjottu aito mahdollisuus vaikuttaa ehdotukseen intermodaaliterminaalin palveluista sekä terminaalin hallinnointiyhtiön tehtävistä, roolista ja resursseista.

Tammikuussa 2017 järjestettyyn hallintomallityön tiedotus- ja työpajatilaisuuteen osallistui yli 30 henkilöä. Tarpeet ja tavoitteet intermodaalialueelle sekä sen palveluille havainnollistuivat eri toimijoiden näkökulmasta. Tiedotus- ja työpajatilaisuudessa nousi esiin tärkeänä varmistaa esimerkiksi tavoiteltujen Aasian konttijunakuljetusten hinnan kilpailukykyisyys, intermodaaliterminaalin infrastruktuurin ja kuljetusketjujen toimivuus sekä mahdollisuus lisäarvopalvelujen tarjoamiseen terminaalialueella tai sen läheisyydessä.

Kouvola RRT -strategisen kärkihankkeen tavoitteena on kehittää logistiikkatoimialan kilpailukykyä terminaalialueella nykyisten ja uusien käyttäjien tarpeisiin. Kouvola RRT -hankkeen painopisteenä on parantaa erityisesti intermodaalikuljetusten, eli kuljetusmuotoa vaihtavien kuljetusten, kilpailukykyä. Intermodaaliterminaalialueella tarjotaan kaikille avointa, yhdenvertaista ja syrjimätöntä palvelua yhden luukun periaatteella (open access).

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin uuden intermodaalialueen hallintomallin laatimisessa Kouvolan kaupunki tekee yhteistyötä Ramboll Finland Oy:n ja sen kumppanien (Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy, Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy, KombiConsult GmbH) kanssa. Hallintomallin laatimistyö valmistuu maaliskuussa 2017.

Lisätietoja:
Kouvolan kaupunki
edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva
puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi

Euroopan unioni on asetuksellaan määrittänyt Kouvolan ainoaksi liikenteen ydinverkon (TEN-T eli Trans European Network - Transport) rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunnaksi Suomessa. Kouvola RRT -kehittämiseen on myönnetty Euroopan unionin rahoitusta vuosille 2016–2018.Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme