+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksessa tiistaina 21.2.2017 käsiteltäviä asioita

16.2.2017

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 21.2.2017 mm. KSS Verkko Oy:n investointilainan takausta ja kaupungin edustajia yhtiö- ja vuosikokouksissa.

KSS Verkko Oy:n investointilainan omavelkainen takaus

Kaupunginhallitukselle esitetään ehdotettavaksi kaupungin valtuustolle, että Kouvolan kaupunki myöntää KSS Verkko Oy:lle Kuntarahoitus Oyj:lta otettavalle 3 000 000 euron investointilainalle sähköaseman rakentamiseksi Valkealan Anttilan kylään omavelkaisen takauksen.

Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi ja kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Kaupungin edustajat yhtiö- ja vuosikokouksissa

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että kaupunginhallituksen ja konsernijaoston valtuustokaudelle 2013–2016 nimeämien yhtiö- ja vuosikokousedustajien toimikautta jatketaan siihen saakka kunnes Kouvolan kaupungin uudet toimielimet ovat valinneet edustajat yhtiö- ja vuosikokouksiin. Lisäksi ehdotetaan, että Kouvolan kaupungin edustajat yhteisöjen hallintoelimissä jatkavat siihen saakka kunnes Kouvolan kaupungin toimielimet ovat valinneet uudet edustajat yhteisöjen hallintoelimiin.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Kristiina Sihvonen, puh. 020 615 8633, kristiina.sihvonen(a)kouvola.fi, kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(a)kouvola.fi,

Lue lisää asiasta.


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Kristiina Sihvonen
puh.020 615 8633