+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaavoituskatsaus – näkymä Kouvolan tuleviin kaupunkisuunnittelukohteisiin

13.2.2017

Vuoden 2017 kaavoituskatsaus on valmistunut. Kyseessä on kerran vuodessa laadittava julkaisu, jossa esitellään Kouvolaa koskevia merkittäviä kaavoitushankkeita sekä muita kaupunkisuunnittelun ajankohtaisia asioita. Katsaus antaa kuntalaisille mahdollisuuden seurata kaupunkisuunnittelun etenemistä sekä ottaa kantaa ja osallistua heitä koskeviin kaavoitushankkeisiin.

Merkittävimmät kohteet vuoden 2017 kaavoituksessa ovat ydinkeskusta ja Matkakeskus,
Kullasvaaran logistiikka-alue, Kymijoen ranta-alueet, Kymin Ruukki sekä Myllykosken kirkon
ympäristö. Osassa hankkeista suunnittelu on jo pitkällä ja osa saataneen alkuun kuluvana vuonna.

Kaavahankkeiden lisäksi kaupunkisuunnittelussa tehdään perustyönä asema- ja yleiskaavojen ajanmukaistamista nykytilannetta vastaavaksi ja tulevaa ennakoivaksi. Kaikki tiedossa olevat kaavoituskohteet sekä niiden tavoitteelliset valmisteluvuodet on luetteloitu katsauksen liitteenä löytyvästä kaavoitusohjelmasta.

Vuoden aikana nousee usein esiin myös uusia kaavoitustarpeita, jotka eivät ole olleet tiedossa kaavoituskatsausta laadittaessa. Kaikkien kaavojen vireilletulosta tiedotetaan erikseen paikallislehdissä sekä kaupungin verkkosivuilla. Ajankohtaista tietoa kaavahankkeista ja niihin liittyvistä vaikuttamisen mahdollisuuksista löytyy kaupunkisuunnittelun verkkosivuilta www.kouvola.fi/kaavoitus sekä www.facebook.com/kouvolankaupunkisuunnittelu.

Vuoden 2017 kaavoituskatsaus on luettavissa osoitteessa www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus, Tekniikka- ja ympäristötalossa, kaupungintalon yhteispalvelupisteessä sekä kirjastoissa. Katsaus jaetaan lisäksi tiedoksi Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille sekä merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.

Lisätietoja:
vt. kaupunginarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä
kaisa.niilo-rama@kouvola.fi
020 61 57404