+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Viralliset ilmoitukset viikko 1/2017

4.1.2017

Kouvolan kaupungin lakisääteiset ilmoitukset ja kaupunginvaltuuston kokoukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupungin ilmoitukset julkaistaan myös kaupungin www-sivuilla sekä tarvittaessa sanomalehdissä toimintayksikön tai vastaavan harkitsemalla tavalla.
Ilmoitukset 4.1.2017:

Ilmoitus maisematyölupahakemuksen vireilletulosta naapurien kuulemiseksi

Kouvolan kaupungin taajamametsien käsittelykohteille haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa ja tämä kuulutus on samalla MRL 133§:n ja MRA 65 § mukainen naapurien kuuleminen.

MRL 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan Kouvolan kaupungin jättämästä maisematyölupahakemuksesta, joka koskee Kouvolan kaupungin taajamametsien hoitokohteita Kouvolan, Jaalan kk, Valkealan Niinistön ja Saarenmaan, Korian ja Myllykosken taajamissa sekä Saaramaalla. Kohdealueet ilmenevät nähtävillä olevista liitekartoista.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena Kouvolan rakennusvalvontaan viimeistään
20.1.2016. Mikäli osallinen ei määräajan kuluessa ole jättänyt muistutusta katsotaan, ettei
osallisella ole asiaan huomauttamista ja asian käsittely etenee.

Maisematyölupahakemus liitteineen on nähtävillä 4.1 – 20.1.2017 Tekniikka- ja ympäristötalossa (3.krs), osoitteessa Valtakatu 33, Kuusankoski sekä kaupungin www-sivuilla
www.kouvola.fi/taajamametsat. Lisätietoja asiasta antaa metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen
p. 02061 57754 tai metsäsuunnittelija Ismo Huotari 02061 51390.

Kouvolassa 4.1.2017
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/Maaomaisuus ja paikkatieto


Valtatie 12:n tiesuunnitelman hyväksyminen

Liikennevirasto on 16.12.2016 hyväksynyt päätöksellään 5300/0720/2013 tiesuunnitelman.

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola, tiesuunnitelman
tarkistus

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen
julkipanoajan 30 päivää 4.1. - 3.2.2017 Tekniikka- ja ympäristötalossa, Valtakatu 33, 45700
Kuusankoski.

Lisätietoja tiesuunnitelmasta antaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta projektipäällikkö Juha Laamanen puh. 0295 029 184 (Maantielaki 103 §).

Kouvolassa 4.1.2017
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut