+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kymintehtaan piipun purkamislupa ja Harjunmäen maisematyölupa ratkaistavana

5.1.2017

Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu 11.1.2017 päättämään mm. Kymin Ruukin alueella sijaitsevan höyryvoimalaitoksen piipun purkamisluvasta ja Valkealan Harjunmäen alueen maisematyöluvasta.

Kymintehtaan maamerkin kohtalo ratkaistavana

Kymintehtaan maamerkin ja teollisuushistorian symbolin kohtalo selviää, kun rakennus- ja ympäristölautakunta päättää höyryvoimalaitoksen piipun purkuluvasta ensi viikolla.

Rakennusvalvontajohtaja esittää 11.1.2017 kokoontuvalle rakennus- ja ympäristölautakunnalle Kymin Ruukin alueella sijaitsevan voimalaitoksen, piipun, toimisto-osan ja tuhkasiilon purkamislupahakemuksen hylkäämistä. UPM-Kymmene haki purkulupaa viime vuoden huhtikuussa.

Purkulupahakemuksen hylkäämisen perusteluksi esitetään rakennusten asemakaavallisen suojelutarpeen selvittämistä. Lupahakemukseen liittyvissä naapureiden muistutuksissa sekä viranomaisten lausunnoissa on tullut esille purettavaksi esitettävien kohteiden - erityisesti piipun - merkitys Kymin Ruukin, ja laajemmin koko Kouvolan teollisuuden symbolina. Kohteilla on lausuntojen mukaan merkittävää kulttuuri- ja teollisuushistoriallista arvoa.

Arvot on tunnistettu myös laajemmin, sillä purettavaksi esitetyt rakennukset ovat osa valtakunnallisesti arvokkaaksi arvioitua Kuusankosken Kymintehtaan teollisuusympäristö -nimistä rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Valtioneuvoston hyväksymä RKY-inventointi toimii maisema-alueiden ja arkeologisen kulttuuriperinnön ohella alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana kaavoitusprosesseissa niin kuntien asema- ja yleiskaavoituksessa, kuin maakuntakaavoituksessakin.

Kohteita ei ole suojeltu voimassa olevassa, vuonna 1975 hyväksytyssä asemakaavassa. Koska kysymys rakennusten asemakaavallisesta suojelusta on vielä avoin, ei ehdotuksen mukaan päätöstä purkamisestakaan voida vielä tehdä.

Virkistysarvot ja taloudelliset intressit kohtaavat Harjunmäellä

Eri intressit kohtaavat, kun yksityinen maanomistaja haluaa kaataa metsää yleisessä käytössä olevalta ulkoilualueelta Valkealan kirkonkylässä. Luvan myöntämisestä päättää ensi viikolla kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta.

Rakennusvalvontajohtaja esittää 11.1.2017 kokoontuvalle rakennus- ja ympäristölautakunnalle, että maisematyölupahakemus Harjunmäen alueelle hylätään. Valkealan Kartano Oy haki maisematyölupaa tilansa metsän siemenpuuhakkuulle viime vuoden heinäkuussa. Siemenpuuhakkuussa puita jätetään alueelle 50-150 kpl/ha ja maa äestetään.

Maisematyölupahakemuksen kohteena olevalla alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1966, jossa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ja osittain virkistyspalvelualueeksi. Koska alue kuuluu kokonaisuudessaan asemakaava-alueelle, tulee puiden kaatamiselle hakea kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyölupaa.

Hakemus esitetään hylättäväksi, koska hakkuu estäisi alueen totutun ja asukkaille tärkeän virkistys- ja ulkoilukäytön. Alue on nykyään aktiivisessa virkistyskäytössä ulkoilureittien ja frisbeegolfradan ansiosta. Myös viereisen urheilukeskuksen toiminnot tukeutuvat vahvasti Harjunmäen luontoympäristöön. Voimassa olevaa asemakaavaa ollaankin päivittämässä tältä osin paremmin nykyistä maankäyttöä vastaavaksi. Kaavamuutos sisältyy nykyiseen kaavoitusohjelmaan ja on vireillä.

Ajantasaistuksen myötä asemakaava vastaa alueen maankäytön toteutumista myös yleiskaavojen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Viime vuonna voimaan tulleessa Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa toimenpidealue on merkitty pääviherverkkoon kuuluvaksi alueeksi ja arvokkaaksi harjualueeksi, jolla on luonnon- ja maisemasuojelun kannalta maakunnallista arvoa.

Maisematyöluvan myöntäminen tuhoaisi esityksen mukaan vireillä olevan kaavan maankäytön tavoitteiden toteutumisedellytykset sekä poistaisi maisemakuvaa hallinneen ja paikallista yhteisöä palvelleen virkistysalueen vuosikymmeniksi.

Lisätiedot:
Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, puh. 02061 58353, tapani.ryynanen(a)kouvola.fi
Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat