+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Viralliset ilmoitukset viikko 51/2016

21.12.2016

Kouvolan kaupungin lakisääteiset ilmoitukset ja kaupunginvaltuuston kokoukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupungin ilmoitukset julkaistaan myös kaupungin www-sivuilla sekä tarvittaessa sanomalehdissä toimintayksikön tai vastaavan harkitsemalla tavalla.
Ilmoitukset 21.12.2016

Kesä- ja talvikauden vakiovuorojen haku Kouvolan kaupungin liikuntatiloihin sekä koulujen liikuntasaleihin

Kouvolan kaupungin liikuntatilojen harjoitusvuorot ovat haettavina seuraavasti:

KESÄKAUDELLE 2017
Sisäliikuntatiloihin harjoitusvuorot myönnetään kesäkuun alusta elokuun loppuun ja

ulkoliikuntatiloihin
- huhtikuun alusta syyskuun loppuun, siten kuin sää mahdollistaa ulkokenttien käytön.

Jäähallien kevät- ja kesäjäät (maksulliset juniorijäät ja korotetut aikuismaksut)
- myönnetään huhtikuusta elokuulle vuosittain määriteltyjen jäähallien sulkuaikojen
mukaisesti.

Kesäkauden hakemukset tulee toimittaa tammikuun loppuun (31.1.2017) mennessä.

Ympäristölupahakemus

Mikko Uotila on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee olemassa olevan eläinsuojan toiminnan laajentamista osoitteessa Supantie 162, 46810 Ummeljoki (RN:o 286-423-15-39). Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu päästöjä ympäristöön. Vähäistä hajua sekä mm. liikenteestä aiheutuvaa melua voi esiintyä.

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 21.12.2016 – 20.1.2017 klo 9-15 osoitteessa
Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Jaana Martin, p. 020 615 8032.

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 20.1.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Kouvolassa 21.12.2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

As. Oy Talletus (kaava nro 01/025)

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa asemakaavaa siten, että asuntojen lisärakentaminen rakennuksen nykyiselle ullakolle on mahdollista. Tarkoituksena on lisäksi mahdollistaa ensimmäisen kerroksen liiketilojen laajentaminen nykyiselle katualueelle rakentamalla lämmitetty terassi kävelykatu Manskille. Katualue säilyy kaupungin omistuksessa. Tavoitteena on tiivistää ydinkeskustaa, lisätä keskusta-asumista sekä elävöittää kävelykatu Manskin katukuvaa.

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Taija Airikka taija.airikka(at)kouvola.fi tai 020 615 8660,
www.kouvola.fi/talletus


Vesarontie (kaava nro 37/001)

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Kaipiaisissa toimivan kiskohitsaamon liikennejärjestelyjen parantaminen.

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi, heikki.kauppi(at)kouvola.fi tai 020 615 6066.
www.kouvola.fi/vesarontie

Kaavaehdotukset ovat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 21.12.2016
- 23.1.2017
Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros,
Kuusankoski) sekä kaavojen omilla internet-sivuilla.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksista on toimitettava kirjallisesti viimeistään 23.1.2017
klo 15.00
osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32),
45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi.

Kouvolassa 21.12.2016 Tekninen Lautakunta