+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Muutos esiopetusikäisistä lapsista kesä- ja heinäkuulta maksettavaan yksityisen hoidon tukeen

14.12.2016

Ministeriö on tarkentanut tulkintaansa koskien esiopetusikäisistä lapsista maksettavaa yksityisen hoidon tukea kesäajalta. Tulkinnan muutoksen myötä myös esiopetusikäisestä lapsesta voi olla oikeus suurempaan hoitorahaan kesä- ja heinäkuun ajalta.

1.8.2016 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen kaikkien esiopetusikäisten lasten on tulkittu osallistuvan esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaan esiopetusikäisestä lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos lapsella on yli 20 tunnin varhaiskasvatusoikeus. Hoitorahaa ei makseta ollenkaan, jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia.

Tulkinnan tarkennuksen myötä Kela noudattaa edellä mainittua jaottelua esiopetuskauden aikana eli elokuun alusta seuraavan vuoden toukokuun loppuun. Esiopetusta ei pääsääntöisesti järjestetä kesä- ja heinäkuussa, joten näiltä kuukausilta myös esiopetusikäisistä lapsista voidaan maksaa suurempaa hoitorahaa, jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia, voidaan kesä- ja heinäkuulta maksaa pienempää hoitorahaa.

Uusi tulkinta vaikuttaa ensi kesältä maksettaviin yksityisen hoidon tukiin. Esiopetuksen tai muun esiopetuksen tavoitteet saavuttavan toiminnan katsotaan päättyvän kaikkien esiopetusikäisten lasten osalta toukokuun lopussa. Todellista esiopetuksen päättymisaikaa ei siis tutkita. Menneeseen aikaan tulkinnan muutoksella ei ole mitään vaikutusta.

Kuntalisät maksetaan kesä- ja heinäkuulta voimassa olevien kuntalisäsopimusten mukaan kunkin kunnan osalta. Maksettavan tuen määrä saattaa tällöin kasvaa, jos lapsesta on kesän ajalta oikeus suurempaan hoitorahaan.

Mahdolliset kysymykset voitte lähettää osoitteeseen ettlastenhoidontuki@kela.fi.