+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.12.2016

13.12.2016

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 12.12.2016 mm. asuntojen ja liikehuoneistojen tai -rakennusten vuokrauskäytänteitä, joukkoliikenteen aiesopimusta, sisäisen tarkastajan valintaa sekä talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsellin virkavapaan sijaisuusjärjestelyjä.

Asuntojen ja liikehuoneistojen tai -rakennusten vuokrauskäytänteet

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan hyväksyttäväksi tilaliikelaitoksessa valmisteltu ehdotus asuntojen vuokrauksessa noudatettavista käytänteistä ja liikehuoneistojen vuokrauksessa noudatettavista periaatteista. BDO:n tilintarkastusraportissa on suositeltu, että kaupunki määrittelee vuokrausperiaatteet ja asuntojen vuokrauksesta ja vuokran muutoksista tehdään viranhaltijapäätös.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksytty

Lisätietoja:
Toimitilajohtaja Timo Oksanen, puh. 020 615 8260, timo.oksanen(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Joukkoliikenteen aiesopimus

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että liikenneviraston ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa tehdään aiesopimus joukkoliikenteen kehittämisestä. Aiesopimus on edellytys, että kaupunki saa joukkoliikenteen valtionapua. Vuonna 2016 Kouvola on saanut valtion joukkoliikennetukea 540 000 euroa. Arvion mukaan Kouvolan kaupungin saama tuen määrä vuosille 2017–2018 tulee hieman kasvamaan.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksytty


Lisätietoja:
Joukkoliikennelogistikko Jaakko Löytynoja, puh 020 615 635, jaakko.loytynoja(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Sisäisen tarkastajan valinta

Sisäisen tarkastajan virkaan esitetään valittavaksi Karoliina Kanerva. Sisäisen tarkastajan virkaa haki määräaikaan mennessä 22 henkilöä. Sisäinen tarkastus on osa johdon ohjaus- ja valvontajärjestelmää. Sisäisen tarkastajan tehtävänä on tuottaa johdolle riippumatonta ja objektiivista arviointitietoa kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien toimivuudesta.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksytty


Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsellin virkavapaan aikaiset sijaisuusjärjestelyt

Talous- ja rahoitusjohtajan on valittu määräaikaiseen kaupunginjohtajan virkaan 1.1.–30.6.2017 kuitenkin enintään siihen asti, kunnes virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija aloittaa virantoimituksen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että talous- ja rahoitusjohtajan virkasuhteeseen siirretään määräaikaisesti taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kunnas siksi ajaksi, kun Tuukka Forsell on virkavapaalla ja strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjulan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan siten, että hänen tehtäviinsä lisätään konsernipalvelujen johtajan tehtävät siksi ajaksi, kun Tuukka Forsell on virkavapaalla talous- ja rahoitusjohtajan virasta.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksytty


Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi.

Lue lisää asiasta.


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Kristiina Sihvonen
puh.020 615 8633