+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Viralliset ilmoitukset viikko 52/2016

29.12.2016

Kouvolan kaupungin lakisääteiset ilmoitukset ja kaupunginvaltuuston kokoukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupungin ilmoitukset julkaistaan myös kaupungin www-sivuilla sekä tarvittaessa sanomalehdissä toimintayksikön tai vastaavan harkitsemalla tavalla.
Ilmoitukset 29.1212.2016

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Kouvolan kaupunginvaltuusto on 14.11.2016 tekemällä lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Kanttorilan lähialueen, kaava nro 21/020, asemakaavan muutoksen.

Kouvolassa 29.12.2016
Kaupunginhallitus