+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Euroopan komissio esittää 1,7 miljoonan euron CEF-rahoitusta Kouvolan RRT-hankkeelle

27.6.2016

Euroopan komissio esittää 1,695 miljoonaa euroa CEF liikenne -tukea Kouvolan kaupungille rautatie- ja maantieterminaalin kehittämiseen. Kouvola RRT -hankkeessa kehitetään logistiikka-alueen intermodaalisuutta ja kaikille yhdenvertaisesti palveluja tarjoavaa intermodaaliterminaalia. EU:n rahoitus kohdistuu hankkeen selvityksiin ja suunnitteluun (study) kohdistuviin kustannuksiin.

Kouvolan kaupunki haki 16.2.2016 Euroopan unionin CEF 2015 liikenne -rahoitusta (Connecting Europe Facility) yhdessä Kouvolan Innovation Oy:n kanssa Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) kehittämiseen. Hakemus kohdistettiin Kouvola RRT:n toiminnallisuuden parantamiseen kehittämällä erityisesti intermodaalikuljetusten, eli kuljetusmuotoa vaihtavien kuljetusten, toimintaedellytyksiä terminaalialueella.

Kolmivuotisen Kouvola RRT -kehittämishankkeen kustannusarvio on 3,390 miljoonaa euroa, josta liikennehankkeeseen osoitetaan 50 % rahoitusta Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -välineestä. Rahoitus kohdistuu vuosille 2016 – 2018 hankkeen yleis- ja teknisten suunnitelmien laadintaan, terminaalien hallintomallin kehittämiseen ja markkinointiin sekä yhteistoimintaverkoston rakentamiseen.

Suomesta CEF 2015 -hakuun toimitettiin 16 hakemusta, joista 9 sai tukea. Vain kaksi tuen saaneista hankkeista oli täysin kansallisia hankkeita, joista Kouvola RRT oli toinen.

Komission rahoitusehdotus on vielä hyväksyttävä virallisesti Verkkojen Eurooppa -koordinointikomiteassa, joka kokoontuu 8. heinäkuuta 2016. EU-komission on määrä hyväksyä päätös heinäkuun 2016 loppuun mennessä. Tämän jälkeen innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) laatii yksittäiset avustussopimukset, jotka allekirjoitetaan hankkeiden tuensaajien kanssa vuoden 2016 jälkipuoliskolla.

Lue Euroopan komission tiedote: Komissiolta 6,7 miljardin euron investointi liikenneverkkoihin työllisyyden ja kasvun edistämiseksi.

sekä Liikenneviraston muistio 17.6.2016.

Kouvola RRT -hankkeen sisältö

Kouvolan Kullasvaaran uuden Intermodal -terminaalialueen laajennushankkeen (2015 - 2020) kustannusarvio on yhteensä noin 49 miljoonaa euroa.

Kouvolan logistiikka-alueen kehittäminen on yksi kaupungin strategisista kärkihankkeista. RRT -hanke tähtää terminaalialueen laajentamiseen, kapasiteetin lisäämiseen, logistiikka-alueen toimintojen parantamiseen sekä olemassa olevien kaupan ja teollisuuden vienti- ja tuontivolyymien tehokkaampaan keskittämiseen.

Suunnittelu käynnistyi syksyllä 2015 ja sen tavoitteena on luoda edellytykset tarvittavien rakennus- ym. lupien myöntämiselle ja varsinaisen toteuttamisvaiheen sekä investointien käynnistämiselle. Investointi-vaiheen aikana (v. 2017 – 2020) laajennetaan nykyistä logistiikka-aluetta markkinakysynnän mukaisesti sekä toteutetaan maalogistiikkakeskuksen osa, joka yhdistää Teholan ja Kullasvaaran alueet. Hankkeiden voidaan odottaa parantavan merkittävästi vienti- ja tuontilogistiikan kilpailukykyä sekä kustannustehokkuutta Suomessa.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali on määritelty Suomen ainoaksi ydinverkon RRT -terminaaliksi Euroopan unionin asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Kouvolan kaupunki

kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki
puh. 020 615 3100 lauri.lamminmaki(a)kouvola.fi

Petteri Portaankorva, edunvalvontapäällikkö
puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi

Kouvola Innovation Oy

toimitusjohtaja Martti Husu
puh. 020 615 1353, martti.husu(a)kinno.fi

Lue myös kaupunginhallituksen päätös Eu-tuen hakemisesta.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme