+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) kehittämishankkeelle haetaan rahoitusta

17.2.2015

Kouvolan kaupunki hakee EU:n CEF -rahoitushausta yhteensä 11 miljoonan euron rahoitusta Kouvola RRT -logistiikkahankkeen toteuttamiseen. Uuden Intermodal -terminaalialueen laajennushankkeen (2015 - 2020) kustannusarvio on yhteensä noin 49 miljoonaa euroa.

Kouvolan kaupunki hakee EU:n CEF -rahoitushausta yhteensä 11 miljoonan euron rahoitusta Kouvola RRT -logistiikkahankkeen toteuttamiseen. Uuden Intermodal -terminaalialueen laajennushankkeen (2015 - 2020) kustannusarvio on yhteensä noin 49 miljoonaa euroa.

Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi 16.2.2015, että kaupunki hakee helmikuussa 2015 päättyvässä CEF -rahoitushaussa (Connecting Europe Facility -rahoitusväline) yhteensä 11 miljoonan euron rahoitusta vuosille 2015 - 2020 Kouvola RRT -hankkeen toteuttamiseen. Viisivuotisen Kouvola RRT -hankkeen kustannusarvio on yhteensä noin 49 miljoonaa euroa.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2013 asetuksen (EU) N:o 1315/2013 unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi. Asetus määrittelee liikenneverkon kehittämisen yleiset tavoitteet ja periaatteet, liikenneverkon rakenteen sekä eri liikennemuotoja koskevat infrastruktuurin vaatimukset ja painopisteet. Liikenneverkko koostuu ns. ydinverkosta ja kantaverkosta.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali on määritelty ko. asetuksessa Suomen ainoaksi ydinverkon RRT -terminaaliksi. Kouvolasta onkin muodostunut paitsi kotimaan tavaraliikenteen, erityisesti Venäjälle suun- tautuvan rautatieliikenteen keskittymä. Sen ydin muodostuu yritysverkostosta, josta on kasvanut merkittävä varasto-, terminaali-, huolinta- ja lisäarvopalveluiden keskittymä. Kouvolan logistiikka-alueella toimii nykyisin 90 toimialan yritystä. Kouvolan seudulla logistiikka-alan yrityksiä on lähes 200 ja ne työllistävät arvion mukaan yhteensä noin 1700 henkilöä. Suomen rautatiealan koulutus on myös keskittynyt Kouvolaan.

Kouvola RRT -hankkeen sisältö

Kouvolan logistiikka-alueen kehittäminen on yksi kaupungin strategisista kärkihankkeista. Hanke-esitys tähtää terminaalialueen laajentamiseen, kapasiteetin lisäämiseen, logistiikka-alueen toiminnallisuuden parantamiseen sekä olemassa olevien kaupan ja teollisuuden vienti- ja tuontivolyymien tehokkaampaan keskittämiseen.

Suunnittelu käynnistyy syksyllä 2015 ja sen tavoitteena on luoda edellytykset tarvittavien rakennus- ym. lupien myöntämiselle ja varsinaisen toteuttamisvaiheen sekä investointien käynnistämiselle. Investointivaiheen aikana (v. 2017 – 2020) laajennetaan, markkinakysynnän mukaisesti, nykyistä logistiikka-aluetta, sekä toteutetaan maalogistiikkakeskuksen osa, joka yhdistää Teholan ja Kullasvaaran alueet. Hankkeiden voidaan odottaa parantavan merkittävästi vienti- ja tuontilogistiikan kilpailukykyä sekä kustannustehokkuutta Suomessa.

Kouvolalla on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä paitsi toiminnallisten vahvuuksiensa, myös olemassa olevan infrastruktuurin ja maankäytön lähtökohtien puolesta kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi logistiikan solmukohdaksi. Toteutuksen ytimenä on kehittyvä rautatie-infrastruktuuri, siihen kytkeytyvät terminaalit ja niitä ympäröivät lisäarvologistiikan fasiliteetit. Rakentaminen tulee tapahtumaan vaiheittain markkinoiden kysynnän mukaan.

Lisätietoja:
Kouvolan kaupunki
kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki
puh. 020 615 3100 lauri.lamminmaki(at)kouvola.fi

tekninen johtaja, Hannu Luotonen
puh. 020 615 8448, hannu.luotonen(at)kouvola.fi

Kouvola Innovation Oy
toimitusjohtaja Martti Husu
puh. 020 615 1353, martti.husu(at)kinno.fi

Linkitys hallituksen esityslistaan 16.2.2015

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme