+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Käytöstä poistetusta kalustosta saatiin 704 tarjousta

30.10.2014
Kouvolan kaupungin teknisen tuotannon liikelaitos pyysi tarjouksia käytöstä poistettua kalustosta 24.10. mennessä. Tarjouksia saatiin 704 kpl 164 eri tarjoajalta. Tarjousten käsittely on meneillään ja päätös tarjousten hyväksymisestä tehdään viikon 45 loppuun mennessä. Päätös lähetetään tiedoksi kaikille, joiden tarjous tulee hyväksytyksi.
 

Kouvolan aikuiskoulutuskeskukselta lahjoitus etsivälle nuorisotyölle

30.10.2014
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus lahjoitti oppilaitoksen avoimien ovien päivänä järjestetyn rompetorin ja huutokaupan tuoton, noin 3 100 euroa, Kouvolan etsivälle nuorisotyölle. Lahjoitus kohdistetaan etsivän työn pääkohderyhmän, 16–25 –vuotiaiden nuorten, koulutukseen.

Koirankakkaroskistarroja saatavissa jälleen

30.10.2014
Koirankakkaroskistarroja jaettiin koiraihmisille ja muille koirien ystäville ensimmäisen kerran syksyllä 2011. Nyt tarroja on saatavissa jälleen.

Kaupunginhallituksessa ma 3.11.2014 käsiteltäviä asioita

30.10.2014
Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee 3.11.2014 kokouksessaan muun muassa palveluverkkoratkaisuja koskien sekä peruskoulu- että lukioverkkoja sekä Korian terveysaseman toimintaa. Lisäksi käsitellään kunnallis- ja kiinteistöveroprosentteja sekä maakauppa-asiaa.

Kouvolan kaupunki kymmenkertaistaa palvelusetelin käytön vuoteen 2020

30.10.2014
Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset, joissa merkittävimmät tavoitteet vuoteen 2020 liittyvät palvelusetelin käytön laajentamiseen ja alueellisten yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen.

Voikkaan asukasfoorumi

29.10.2014
Tule mukaan keskustelemaan Voikkaan tulevaisuudesta asukasfoorumiin Voikkaan seuratalolle keskiviikkona 5.11. klo 18–20 .

Viralliset ilmoitukset viikko 44

29.10.2014
Kouvolan kaupungin lakisääteiset ilmoitukset ja kaupunginvaltuuston kokoukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupungin ilmoitukset julkaistaan myös kaupungin www-sivuilla sekä tarvittaessa sanomalehdissä toimintayksikön tai vastaavan harkitsemalla tavalla. Ilmoitukset 29.10.2014:

Kehittämistoimet tuottavat tulosta - henkilöstön määrä laskenut runsaassa puolessatoista vuodessa lähes 600 työntekijällä

28.10.2014
Kouvolan kaupunki on rakentanut hallitusohjelman mukaisesti vahvaa peruskuntaa sekä perustason sote-integraatiota jo usean vuoden ajan. Työ on alkanut tuottaa tulosta ja toiminta on tehostunut merkittävästi. Henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuoden alusta syyskuun 2014 loppuun mennessä noin 570 työntekijällä (= 9 %). Henkilöstökulujen väheneminen näkyy suoraan tuottavuuden paranemisena ja kaupungin taloudellisen aseman vahvistumisena.

Kansainvälinen Uuno Klami - sävellyskilpailu tuo alan huippuja Kouvolaan

23.10.2014
Kansainvälistä arvostusta nauttiva Uuno Klami -sävellyskilpailu on ainoa orkesterikokoonpanolle suunnattu sävellyskilpailu Suomessa. Kilpailun finaalikonsertit tuovat huippunimiä Kouvolaan ja Kotkaan.
 

Ilmoita talven tapahtumiaTapahtumakalenteriin 2014-2015!

23.10.2014
Onko yhdistyksesi, yhteisösi tai seurasi järjestämässä tapahtumaa, johon toivoisitte yleisöä tai osallistujia?

Vältä auton kylmäkäynnistystä, muista esilämmitys kohtuudella

22.10.2014
Oikein käytettynä moottorin esilämmitys säästää polttoainetta ja auton moottoria

Kouvolan kaupungin työsuojelupalkinto 2014

22.10.2014
Kouvolan kaupungin työsuojelupalkinto 2014 jaetaan Ravimiehentien vanhusten asumispalveluyksikölle. Työyksikössä on aktiivisesti kehitetty tiimityötä ja työympäristön turvallisuutta.

Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.10.2014

21.10.2014
Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli 20.10.2014 kokouksessaan muun muassa kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitystä, henkilöstösuunnitelmaa vuosille 2015- 2017 ja Carean ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista.

Kymenlaakson tulevaisuutta tekemään!

20.10.2014
Tulevaisuus ei tule, se tehdään. Tule pohtimaan Kymenlaakson tulevaisuutta Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tapaamiseen Viiraamolle 28.10.2014. Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 24.10.2014!

Joulu lähestyy! Lahjaksi kehonkoostumusmittaus?

20.10.2014
Näpsä lahjaidea läheiselle on lahjakortti kehonkoostumusmittaukseen Hyvinvointipisteessä. Tämä aineeton lahja kertoo terveydentilasta ja innostaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen!

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitykset valmistuneet

17.10.2014
Talouden näkymät ovat Kouvolan kaupungin osalta edelleen erittäin vaikeat. Tulot ja valtionosuudet eivät riitä rahoittamaan nykyistä palvelurakennetta ja henkilöstömäärää. Lasten ja nuorten palvelujen ketjussa keskeisenä rakenteellisena uudistuksena ja säästötoimenpiteenä on valmisteltu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitykset.

Kouvolan kaupunginhallituksessa ma 20.10.2014 käsiteltäviä asioita

16.10.2014
Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee 20.10.2014 kokouksessaan muun muassa kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitystä, henkilöstösuunnitelmaa vuosille 2015- 2017 ja Carean ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista.

Kouvolan kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015 - 2017

16.10.2014
Kouvolan kaupungin talousarvioesityksen 2015 ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 laadintaan ovat vaikuttaneet voimakkaasti toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset mm. väestön ikääntymisen ja yleisen taloustilanteen vaikutukset ja työllisyyden heikko kehitys sekä valtionosuusleikkaukset. Tulevina vuosina keskeistä on kaupungin tulorahoituksen turvaaminen sekä menojen hallinta, jotta pystytään turvaamaan palvelut. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää kunnallisveron korotuksen 0,5 prosenttiyksiköllä vuodelle 2015.

Viralliset ilmoitukset vko 42

15.10.2014
Kouvolan kaupungin lakisääteiset ilmoitukset ja kaupunginvaltuuston kokoukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupungin ilmoitukset julkaistaan myös kaupungin www-sivuilla sekä tarvittaessa sanomalehdissä toimintayksikön tai vastaavan harkitsemalla tavalla. Ilmoitukset 15.10.2014:

Kaupunki myy käytöstä poistettua kalustoa

14.10.2014
Kouvolan kaupungin teknisen tuotannon liikelaitos myy käytöstä poistettua kalustoa tarjousten perusteella. Kalusto myydään siinä kunnossa kuin se tällä hetkellä on. Myytävänä on mm. latukone, lumilinko, nosturi hiab + vaihtolava, vesisäiliöitä, siipiauroja, maakaira ja paljon muuta.

Kaupunginvaltuuston päätöksiä 13.10.2014

14.10.2014
Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 13.10.2014 muun muassa hallintosäännön muutoksia, osavuosikatsausta, palvelu- ja hankintapoliittisia linjauksia, sote-rakennelakiin liittyvää lausuntoa, asuntomessujen hakemista ja Kesärannan rantakaavaa. Valtuuston kokousvideot löytyvät Valtuusto verkossa -sivulta .

Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimuksen tulokset julkaistu

13.10.2014
Kouvolan kaupunki osallistui FCG -konsulttitoimiston toteuttamaan valtakunnalliseen kyselytutkimukseen, jolla mitataan asukkaiden tyytyväisyyttä teknisen sektorin palveluihin. Kouvola on osallistunut tutkimukseen myös vuosina 2009, 2010 ja 2011. Vuoden 2014 tutkimukseen osallistui 28 kuntaa.
 

Riisi- ja makaronipohjaisten kylmien salaattien hygieeninen laatu 2014

13.10.2014
Kouvolan kaupungin terveysvalvonta toteutti kesällä 2014 valvontaprojektin, jonka tarkoituksena oli tutkia lounasravintoloiden- ja kahviloiden salaattipöytien riisi- ja makaronipohjaisten salaattien hygieenistä laatua. Näytteet otettiin Iitin ja Kouvolan alueen tarjoilupaikkojen salaattipöydistä. Samalla myös arvioitiin aistinvaraisesti salaatin ja salaattipöydän yleistä siisteyttä, sekä mitattiin salaattien lämpötila. Näytteitä otettiin yhteensä 25 kappaletta.
 

Kysely Kouvolan keskustakortteleiden kehittämisestä

13.10.2014
Kouvolan kaupunki kerää kaupunkilaisilta tietoa ja kehitysideoita ydinkeskustan länsiosan kortteleiden kehittämistarpeista. Kaupunkilaisten kommentteja tullaan käyttämään alueella käynnistyvän suunnittelukilpailun taustatietoina. Kaupunkilaisten kommentteja kerätään karttapohjaisen palautejärjestelmän kautta, johon pääsee vastaamaan hankkeelle perustetun internetsivun kautta www.kouvola.fi/keskustakorttelit

Kouvolan Vuoden 2014 Yritys on HoviRuoka Oy

13.10.2014
Kouvolan Vuoden 2014 Yritykseksi on valittu HoviRuoka Oy. Kouvolan kaupunginhalli-tuksen elinkeinojaoston päätöksen kriteereinä ovat muun muassa uusien työpaikkojen luominen, liiketoimintaa kasvattavien tuotteiden aikaansaaminen menestyksekkäästi, osallistuminen liiketoimintaa tukeviin verkostoihin, menestynyt liiketoiminta sekä uusien markkinoiden avaaminen.

Syyslomaviikolla liikkumaan

10.10.2014
Kouvolan kaupungin terveyden ja liikunnan edistäminen järjestää yhteistyössä eri tahojen kanssa liikuntaa koko perheelle syyslomaviikolla 21.-25.10.2014.

Vuokko Valtonen KSAO: vuoden aikuisopiskelija

9.10.2014
Kouvolan kaupungin työtekijä Vuokko Valtonen on valittu KSAO Aikuisopiston vuoden 2014 opiskelijaksi.
 

MLL:n Verkk@reita haussa

8.10.2014
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, jossa pääset tekemään toimittajan töitä, ideoimaan ja vaikuttamaan niin valtakunnalliseen kuin paikalliseenkin toimintaan?
 

Nyt vietetään kansallista Energiansäästöviikkoa

8.10.2014
Lue energianneuvoja Heikki Rantulan vinkin energiansäästöön tästä [pdf, 292 KB] Vinkkeä energiansäästöviikon viettämiseen löydät www.energiansäästöviikko.fi

Kaupunginvaltuustossa 13.10.2014 käsiteltäviä asioita

8.10.2014
Kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 13.10.2014 muun muassa hallintosäännön muutoksia, osavuosikatsausta, palvelu- ja hankintapoliittisia linjauksia, sote-rakennelakiin liittyvää lausuntoa, asuntomessujen hakemista ja Kesärannan rantakaavaa.

Kaupunginvaltuuston kokous

8.10.2014
Kouvolan kaupunginvaltuuston kokous pidetään Kouvolan kaupungintalolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 13.10.2014 klo 17.00.

Kulttuuriseteli

7.10.2014
Smartum käy Kuusankoskitalossa maksuvälineenä.

Kouvolan valokuvauskilpailun 2014 satoa esillä

7.10.2014
Kouvolan kaupungin valokuvauskilpailun 2014 parhaimmistoa on näytteillä pääkirjastossa 25.10.2014 asti.

Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.10.2014

7.10.2014
Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 6.10.2014 mm. lausuntoa Sote-rakennelaista, osavuosikatsausta, palvelu- ja hankintapoliittisia linjauksia, hallintosäännön muutoksia, asuntomessuhakemusta ja ammattikorkeakoulun osakkeiden ostamista.

SATUVIIKKO lokakuussa 2014

6.10.2014
TAPAHTUMIA KOKO PERHEELLE KOUVOLA-TALOLLA. Satuviikko tarjoaa ohjelmaa perheen pienimmille kaikissa Kymenlaakson kunnissa. Tänä vuonna tarjotaan mukavaa menoa vauvojen värikylvyistä tanssipajaan

Asukasinfo Korian terveyskeskuksen tulevaisuudesta

3.10.2014
Korian asukkaille järjestetään ensi viikolla infotilaisuus alueen terveyskeskuksen tulevaisuudesta:

Kouvolan kaupunginhallituksessa ma 6.10.2014 käsiteltäviä asioita

2.10.2014
Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina 6.10.2014 mm. lausuntoa Sote-rakennelaista, osavuosikatsausta, palvelu- ja hankintapoliittisia linjauksia, hallintosäännön muutoksia, asuntomessuhakemusta ja ammattikorkeakoulun osakkeiden ostamista.

Toiminnan tehostaminen on vaikuttanut positiivisesti kaupungin talouteen

2.10.2014
Kouvolan kaupungin talouden tasapainottaminen on tehonnut. Henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuodesta huomattavasti, mikä näkyy myös henkilöstökulujen kehityksessä. Tilikauden tulosennuste on positiivinen ja aiempien vuosien alijäämät saadaan katettua. Osaltaan hyvään tulokseen vaikuttaa vesilaitoksen yhtiöittämisestä saatu satunnainen tuotto.
 

Poikilo-museoiden taideteoskilpailun voittajan julkistamistilaisuus

2.10.2014
Tervetuloa Poikilo-museoiden taideteoskilpailun voittajan julkistamistilaisuuteen pe 3.10. klo 12 Kouvola-talolle.

Viralliset ilmoitukset vko 40

2.10.2014
Kouvolan kaupungin lakisääteiset ilmoitukset ja kaupunginvaltuuston kokoukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupungin ilmoitukset julkaistaan myös kaupungin www-sivuilla sekä tarvittaessa sanomalehdissä toimintayksikön tai vastaavan harkitsemalla tavalla. Ilmoitukset 1.10.2014:

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme