+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Palvelujen käyttäjät tyytyväisiä saamaansa palveluun

16.1.2014

Kouvolan Hyvinvointipalvelujen syksyllä toteutetun asiakaskyselyn mukaan asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä käyttämäänsä palveluun. Kiitosta saavat henkilökunnan ystävällisyys, asiantuntijuus ja asiakaspalvelu.

Eniten erittäin tyytyväisiä –vastauksia saivat henkilökunnan käyttäytyminen, ammattitaito, saatu neuvonta ja apu sekä luottamuksellisuuden toteutuminen. Asteikolla 1-4 palvelujen kokonaisarvosanaksi terveyspalveluille annettiin 3,42 ja ikääntyneiden palveluille 3,3. Terveyspalveluita arvioi 1 085 asiakasta, ikääntyneiden palveluita 600.

Terveyspalveluihin ollaan tyytyväisiä - tilat saavat kritiikkiä
Kouvolan terveyspalvelujen osalta kysyttiin terveyskeskusten, Pohjois-Kymen sairaalan, kuntoutuksen sekä muiden palvelujen onnistumista. Kautta linjan eniten kiitosta sai henkilökunta palvelualttiudestaan, ystävällisyydestään ja ammattitaidostaan.
Suurin kritiikki kohdistuu tiloihin. Muut moitteet kohdistuivat lähinnä ajanvaraustoimintaan, puhelinpalveluun, ulkomaalaistaustaisten lääkärien kielitaitoon sekä vastaanottoaikojen saatavuuteen.

"Terveyspalvelut saavat helposti paljon kritiikkiä julkisuudessa, varsinkin kun elämme muutosten aikaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Asiakaskyselyn palaute kuitenkin kertoo, että kuntalaiset saavat hyvää palvelua ja ovat niihin pääosin hyvin tyytyväisiä. Tulos on ilahduttava. Terveyspalvelujen henkilökunta ansaitsee myös kiitoksen hyvästä työstä", toteaa terveysjohtaja Sami Loimas. "Luonnollisesti kyselyssä heijastuu huoli palveluverkosta ja palvelujen saatavuudesta, mutta se osoittaa myös kuntalaisten valmiutta vaikkapa nettiajanvaraukseen, joka toisi helpotusta odotusaikoihin puhelimitse. Epäkäytännölliset ja vanhanaikaiset tilat saavat kritiikkiä ja Ratamokeskusta odotetaan", hän summaa.

Kyselyssä sai antaa myös kehittämisehdotuksia joita on jo alettu toteuttaa esim. Marjoniemen hoitotarvikepalvelun asiakkaiden pysäköintimahdollisuuksien parantaminen

Ikääntyneiden palvelujen tulokset samansuuntaisia

Kouvolan kotihoito ja sitä tukevat palvelut sekä hoiva-asuminen saivat myös hyvät arviot asiakkailta ja heidän omaisiltaan. Kaikkien palvelujen osalta kiitosta kohdistettiin erityisesti henkilökunnan ystävällisyyteen ja palvelualttiuteen sekä hyvään hoitoon, huolenpitoon ja palveluun. Huoli henkilökunnan määrästä, vaihtuvuudesta sekä jaksamisesta heijastui vastauksissa. Erityisesti toivottiin yksilöllisempää ja huolellisempaa perustarpeisiin vastaamista.

Asiakaskysely toteutettiin lokakuussa palvelutapahtumien yhteydessä sekä netissä. Kyselyyn saatiin 1785 vastausta. 95 % vastaajista arvioi ikääntyvien palveluja tai terveyspalveluja. Muissa palveluissa vastausprosentit jäivät alhaisiksi.

Lisätiedot:

Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831
Ikääntyneiden palvelujen johtaja Arja Kumpu puh. 020 615 7429

Eniten erittäin tyytyväisiä –vastauksia saivat henkilökunnan käyttäytyminen, ammattitaito, saatu neuvonta ja apu sekä luottamuksellisuuden toteutuminen


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme