+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolalaiset ovat keskimäärin tyytyväisiä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin

14.2.2013

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kysyttiin kuntalaisten kokemuksia ja toiveita syksyllä 2012. Vastaajien päivittäin eniten käyttämiä palveluita olivat liikuntatilat ja kirjastopalvelut, viikoittain liikuntatilat, kansalaisopisto- ja kirjastopalvelut.

Kouvolan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden asiakaskysely järjestettiin 5.7.–30.9.2012. Kyselyyn vastattiin kaupungin kotisivuilla webropol -kyselynä. Lisäksi kyselyyn oli mahdollista vastata Viranomaiset Manskilla -tapahtumassa 15.8.2012 paperilomakkeella. Kyselyyn vastasi yhteensä 174 henkilöä.

Vastaajat toivoivat enemmän koko perheelle suunnattuja tapahtumia ja liikuntamahdollisuuksia, nuorille suunnattua tiloja ja toimintaa sekä työssäkäyville soveltuvia aikoja mm. liikuntaharrastuksiin. Vastaajat toivoivat palvelut paikkoihin, joihin on mahdollista päästä julkisia liikennevälineitä käyttäen ja toisaalta vastaajat halusivat monipuolisempaa palvelutarjontaa entisissä kuntataajamissa. Toiveita esitettiin myös maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteisistä kulttuuritilaisuuksista ja tapahtumissa, joissa olisi hyvä tilaisuus tutustua toisiinsa.

Kansalaisopistopalvelut saivat arvosanan 3,91 (asteikolla 1-5).Vapaissa vastauksissa toivottiin mm., että kaikkia kansalaisopistopalveluita ei keskitettäisi Kouvolan keskustaan.Nuorille suunnattua tarjontaa todettiin olevan melko vähän.

Kirjastopalvelut saivat arvosanan 3,82 (asteikolla 1-5). Kirjastopalvelut saivat kiitosta ystävällisestä palvelusta, monipuolisesta toiminnasta ja hyvistä valikoimista. Kyyti-järjestelmää pidetään erinomaisena kirjastopalveluita monipuolistavana palveluna.

Museovastaajat käyttivät museopalveluja harvemmin kuin muutamia kertoja vuodessa. Tapahtumista positiivisimman palautteen sai Verlan Aika ja kaupungin näyttelytoiminta. Museoille toivotaan lisää vierailuja, asiantuntijaluentoja, enemmän yhteistyötä paikallisten kotiseutuyhdistysten kanssa. Tiedotusta toivottiin enemmän ja kesätoimintaa varhaisnuorille, eniten toivottiin kädentaitokursseja, kulttuuripainotteisia leirejä ja taidekursseja – lapsille ja nuorille lisää kulttuuripalveluita ylipäätään.

Liikuntapalvelujen arvosana oli 3,51 (asteikolla 1-5). Vastaajat toivoivat eniten nuorille ja lapsille suunnattuja liikuntapalveluita, mutta myös aikuisväestölle kohdennettuja liikuntapalveluita. Lapsille ja nuorille suunnatun liikuntatoiminnan toivottiin olevan sellaisia, jotka saisivat lapset innostumaan omatoimisesta liikunnasta ja jotka kohdentuisivat ei-kilpaileviin ja kilpaurheiluseurojen toiminnasta pudonneille nuorille. Kaupungin toivotaan panostavan omatoimisen liikunnan olosuhteisiin (esimerkiksi hyviin liikuntapaikkoihin, latuihin, kuntopolkuihin, yleisiin palloilu- ja liikuntavuoroihin), ohjattuun liikuntaan sekä järjestöyhteistyön kehittämiseen ja tukemiseen.

Nuorisopalvelut saivat arvosanan 2,8 (asteikolla 1-5). Vastaajat olivat tyytyväisimpiä lomatoimintaan ja Motiimin palveluihin. Vastaajat toivoivat lisää kohdennettuja palveluita, esimerkiksi päivä- ja nuorisoleirejä, nuoriso-kahvilaa ja erilaista kerhotoimintaa.

Lue kyselyn koko yhteenveto [pdf, 22 KB].

Lisätietoja:
Riitta Vuorinen
Kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut
puh. 020 615 4811

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme