+
-+ Tulosta

Päivätoiminnan tavoite on tukea itsenäisessä elämässä selviytymistä. Sen avulla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista.

Päivätoimintaa järjestetään aikuisille, jotka tarvitsevat toimintakykynsä mukaista mielekästä toimintaa kodin ulkopuolella. Toiminta sisältää esimerkiksi liikuntaa, virikkeellistä toimintaa sekä arkielämän ja sosiaalisten taitojen harjaannuttamista asiakkaan kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti.

Kouvolan kaupungissa toimii neljä päivätoimintayksikköä sekä liikkuva päivätoiminta.

Yhteystiedot

Päivätoiminnan esimies
Hanna Jokivuori
puh. 020 615 6647

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi