+
-+ Tulosta

Tietosuoja hyvinvointipalveluissa

Tietosuojaan kuuluvat ihmisten yksityiselämän suoja ja muut sitä turvaavat oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.

Hyvinvointipalveluissa asiakastiedot kerätään käyttötarkoituksen mukaan eri henkilörekistereihin, joita ylläpitää Kouvolassa kolme lautakuntaa

  • Lasten ja nuorten lautakunta
  • Aikuisväestön lautakunta
  • Ikäihmisten lautakunta

Rekistereistä laaditaan tietosuojaselosteet, joihin on merkitty rekisterinpitäjä, rekisteristä vastaava ja rekisteriasioita hoitava henkilö. Tietosuojaselosteita päivitetään uuden organisaation mukaisesti tälle sivustolle niiden valmistuttua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassapidettäviä. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet määritellään tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Rekisterissä olevia tietoja sa käyttää vain asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa kuin asian hoitaminen, työtehtävät ja vastuut edellyttävät.


Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Marita Meriluoto
puh. 020 615 7380

Torikatu 8
45100 Kouvola

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi