+
-+ Tulosta

Saattohoitoon lisää resursseja

Saattohoitoa toteutetaan entistä useammin kotona.

- Saattohoidossa lääkärien ja hoitajien on otettava puheeksi vaikeitakin asioita. Se vähentää potilaan
ahdistusta, Terhi Harjula sanoo.
Kuva: Matti Matikainen.– Meiltä on jo kysytty, onko pakko valita kotisaattohoito tai hoitaa kuolevaa omaista
kotona. Vastaus kuuluu, että ei ole. Kyseessä on mahdollisuus, ei pakko. Hoiva-asumisen yksiköissä sekä tukiosastolla annettavaa saattohoitoa on tarjolla entiseen tapaan, palliatiivisen poliklinikan vs. apulaisylilääkäri Terhi Harjula sanoo.

Tukiosastolla tapahtuvaa palliatiivista ja saattohoitoa tarjotaan myös vuodenvaihteen jälkeen Kouvolan pääterveysasemalla, Marjoniementie 10:ssä. Hoito on tähän asti toteutunut terveyskeskussairaalan osasto kuudella. Vuodenvaihteen jälkeen toiminnan järjestää kotiutusyksikkö Apila, joka hallinnollisesti on osa kaupungin ikääntyneiden palveluja. Tukiosasto jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa ja hoitohenkilökunnalla. Kotisaattohoidossa oleva potilas, jolle palliatiivisen poliklinikan tai tukiosaston lääkäri on nimennyt tukiosastopaikan, pääsee tukiosastolle mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden hoidossa käytetään tarvittaessa Kymenlaakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia kuten tähänkin asti.

Lisää hoitajia ja lääkäreitä

Kotisaattohoidon saatavuutta parannetaan palkkaamalla kaupungin kotiutustiimiin kuusi uutta sairaanhoitajaa. Kotisairaalamaisia palveluita ja kotisaattohoitoa tuottavassa tiimissä työskentelee entuudestaan 12 sairaanhoitajaa

Lisäresurssien odotetaan parantavan erityisesti iltaisin, öisin ja viikonloppuisin annettavaa hoitoa.
– Kotisaattohoidossa yllättäviä tilanteita tulee usein virka-ajan ulkopuolella. Kotiutustiimissä on päivystänyt öisin vain yksi sairaanhoitaja, joka on lähtenyt tarvittaessa saattohoitopotilaiden luo hälytysluonteisesti. Kun päivystäjällä on ollut hoidettavanaan myös muita, etukäteen sovittuja tehtäviä, auton mittariin on kertynyt yöaikaan jopa satoja kilometrejä.

Saattohoitoon kohdennetaan lisää myös lääkäriresursseja. Palliatiivisella poliklinikalla ja kotiutustiimissä työskentelee tällä hetkellä kolme lääkäriä: Terhi Harjula, Sari Tukia ja Alena Moilanen, joista Harjula kokopäiväisenä ja kaksi muuta osa-aikaisina. Tukialla ja Harjulalla on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys.
– 3-4 kokopäiväisen lääkärin työpanoksella pystyisimme hoitamaan palliatiivisen ja saattohoidon kokonaisuuden sekä kehittämään annettavan hoidon laatua.

Saattohoito on kokonaisvaltaista

 • Saattohoito on hoitoa, jota annetaan kuoleman lähestyessä: potilailla on odotettavissa olevaa elinaikaa enintään viikkoja. Suomessa saattohoitoa tarvitsee noin 15 000 henkilöä vuodessa ja palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa 200 000–300 000 potilasta vuodessa.
 • Taustalla on useimmiten pahanlaatuinen ja etenevä tauti, kuten syöpä, ALS, sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta, muistisairaus tai keuhkosairaus. Kuolema nähdään normaalina tapahtumana.
 • Potilas hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Asiakkaana ei ole ole vain potilas, vaan koko hänen lähipiirinsä. Potilaan sairauden aiheuttamia oireita lievitetään, mutta lisäksi otetaan huomioon potilaan henkiset sekä hengelliset tarpeet. Myös esimerkiksi yhteiskunnan tarjoamien tukien hakemisessa ja apuvälineasioissa autetaan.

Saattohoidon organisointi Kouvolassa

 • Palliatiivisella poliklinikalla järjestetään parantumatonta, kuolemaan johtavaa sairautta sairastavan potilaan kokonaisvaltainen hoito.
 • Osasto 6, josta tulee 1.1.2018 alkaen hallinnollisesti osa Apila kotiutusyksikköä,
  toimii palliatiivisten ja saattopotilaiden tukiosastona.
 • Kotiutustiimi hoitaa palliatiivisia ja saattopotilaita heidän kotonaan yhteistyössä kotihoidon kanssa.
 • Saattohoidon tulevaisuutta linjaa Kymenlaaksossa ensi kesään mennessä oma maakunnallinen työryhmänsä. Valtakunnallisena suuntauksena ovat itsenäisesti toimivat palliatiiviset yksiköt, joihin kuuluvat palliatiivinen poliklinikka, kotisaattohoito
  (kotisairaala), osastohoito ja konsultaatiotiimi. Tällä hetkellä palliatiivinen ja saattohoito on Kouvolassa hajautettu ikääntyneiden palveluihin ja terveyspalvelujen
  vastaanottopalveluihin.


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme