+
-+ Tulosta

Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 2

Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 2 on 23-paikkainen ympärivuorokautista hoitoa antava lyhytaikaissairaanhoidon osasto. Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 2:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa potilaille laadukasta perusterveydenhuollon tasoista sairaanhoitoa ja saattohoitoa.

Potilaat

Potilaat tulevat osastolle ensisijaisesti jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta.

Henkilökunta

Osaston vahvuutena on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta, henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon, avoin tiedonkulku, arvostus ja palaute. Osastolla työskentelee moniammatillinen työtiimi.

Hoitokäytäntö

Hoito perustuu potilaan omat voimavarat huomioivaan, yksilöllisesti suunniteltuun kuntouttavaan hoitotyöhön sekä inhimillisesti toteutettuun saattohoitoon.

Osastolla toteutetaan tiimityöskentelymallia. Työskentelyn tukena on omahoitajajärjestelmä, joka mahdollistaa potilaan kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen hoidon.