+
-+ Tulosta

Mistä sähköisessä lääkemääräyksessä on kyse?

Suomessa on siirrytty uudenlaiseen reseptikäytäntöön. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen keskitettyyn tietokantaan, Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen. Asiakas voi hakea lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekissa katsotaan Reseptikeskuksesta asiakkaalle määrätyt lääkkeet.

Kouvolassa sähköinen resepti on otettu käyttöön julkisen terveydenhuollon yksiköissä 4.4.2012.

Ensimmäisen sähköisen reseptin määräämisen jälkeen asiakkaalle määrätään kaikki lääkemääräykset automaattisesti sähköisinä. Potilas voi kieltää sähköisen reseptin laatimisen, jolloin hän saa reseptinsä paperilla tai puhelinmääräyksellä perinteiseen tapaan. Sen tietoja ei tallenneta Reseptikeskukseen.

Paperisen reseptin sijasta lääkäri antaa asiakkaalle potilasohjeen paperilla. Siinä kerrotaan määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Potilasohjeen mukaan ottaminen apteekkiin nopeuttaa asiointia, mutta lääkkeen saa myös näyttämällä Kela-korttia, jonka esittäminen on edelleenkin edellytys sairausvakuutuskorvauksen saamiselle.

Apteekista lääkkeen voi potilaan puolesta tarvittaessa noutaa joku muu henkilö. Hakijalla pitää olla mukana potilasohje tai potilaan Kela-kortti, millä hän todistaa, että hänellä on oikeus hakea lääkkeet.

Omien reseptitietojen seuraaminen

Kaikki 18 vuotta täyttäneet voivat katsoa omia sähköisiä reseptejään internetissä osoitteessa www.kanta.fi "Omien tietojen katselu" -kohdassa. Resepteistä voi tulostaa itselleen yhteenvedon.

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Asiakkaalla on oikeus

 • tarkastaa Reseptikeskukseen tallennetut tiedot
 • saada virheelliset tiedot korjatuiksi
 • saada tieto siitä, mitkä tahot ja ketkä ovat käsitelleet ja katselleet asiakkaan tietoja

Sähköiset reseptit ja niihin liittyvät toimitustiedot näkyvät Omien tietojen katselussa 30 kuukautta eli 2,5 vuotta siitä päivästä, jolloin ne on kirjoitettu.

Reseptin uusiminen

Kun määrätty lääke on lopussa tai resepti on vanhenemassa, voi asiakas pyytää sähköisen reseptin uusimista joko terveydenhuollon toimipisteessä (esim. terveyskeskus) tai apteekissa. Apteekissa hoidettu reseptin uusimispyyntö välitetään terveydenhuoltoon.

Asiakas saa tiedon uusitusta reseptistä matkapuhelimeensa tekstiviestinä, jos hän on antanut matkapuhelinnumeronsa terveydenhuollon käyttöön ja suostumuksen tekstiviestin lähettämiseen. Suostumus kysytään erikseen jokaisella uusimiskerralla.

Uusittu resepti on nähtävissä myös www.kanta.fi-sivuilla Omien tietojen katselussa.
Asiakkaalle ilmoitetaan, jos reseptiä ei uusita.

KanTa-palveluissa tiedot on suojattu

Sähköinen resepti edistää lääkehoidon turvallisuutta. Sähköisen reseptin avulla päällekkäinen lääkityksen ja lääkkeiden haitallisten yhteisvaikutusten riski vähenee. Koska reseptitiedot löytyvät valtakunnallisesta tietokannasta, parantaa sähköisen reseptin käyttö hoidon jatkuvuutta ja tiedonkulkua. Se helpottaa asiointia terveydenhuollossa ja apteekissa.

Sähköinen resepti, Reseptikeskus ja Omien tietojen katselu ovat valtakunnallisia järjestelmiä, joita kutsutaan yhteisesti KanTa-palveluiksi (Kansallinen terveysarkisto).
KanTa-palveluissa potilaan tiedot suojataan niin, etteivät ulkopuoliset voi nähdä tietoja. eReseptin määränneen lääkärin lisäksi tietoja pääsevät katsomaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat, jos asiakas antaa tähän luvan suullisesti. Ilman asiakkaan lupaa lääkäri voi katsoa tietoja vain hätätilanteessa.

Apteekissa farmaseutti ja proviisori voivat katsoa sähköisiä reseptejä, kun asiakas hakee lääkkeet.

Sähköisen reseptin käyttö kotihoidossa ja asumispalveluissa

Kotihoidon tai asumispalvelujen asiakas voi antaa kirjallisen puolesta-asioinnin suostumuksen kotihoidon tai asumispalvelujen edustajalle sähköistä reseptiä koskevien asioiden hoitamista varten. Suostumuslomakkeita saa kotihoidosta, asumispalveluista, terveydenhuollosta tai apteekista.

Kirjallisen suostumuksen jälkeen kotihoidon tai asumispalvelujen edustajat voivat

 • pyytää yhteenvedon käyttämistäsi lääkkeistä
 • selvittää lääkityksesi
 • pyytää mitätöimään sähköisen reseptin, kun et tarvitse lääkettä enää
 • tehdä reseptin uusimispyynnön.

Voit perua antamasi suostumuksen milloin tahansa. Peruminen tapahtuu ilmoittamalla siitä lomakkeella terveydenhuoltoon, apteekkiin tai kotihoidon tai asumispalvelujen edustajalle. Lomakkeita saa kotihoidosta, asumispalveluista, terveydenhuollosta, apteekeista tai Kelan toimistosta.

Sähköisen reseptin hyödyt kuntalaiselle

 • Järjestelmä lisää lääkehoidon turvallisuutta.
 • Sähköisen reseptin myötä kokonaislääkityksen hallinta paranee, jolloin myös lääkehoidon laatu paranee. Päällekkäisen lääkityksen ja lääkkeiden haitallisten yhteisvaikutusten riski vähenee.
 • Hoidon jatkuvuus paranee - olennainen tieto löytyy nopeasti ja luotettavasti riippumatta siitä, missä terveydenhuollon toimipisteessä asiakas asioi.
 • Nopeuttaa asiointia terveydenhuollossa ja apteekissa.
 • Asiakas voi hakea lääkkeensä mistä tahansa apteekista ilman paperireseptiä
 • Asiakas voi myös itse tarkastaa internetin kautta tietoja hänelle määrätyistä sähköisistä resepteistä ja niillä toimitetuista lääkkeistä. Yhteenveto on mahdollista saada myös terveydenhuollon yksiköstä
 • Lääkemääräysten uusiminen on joustavampaa.
 • Epäselvästä käsialasta johtuvat tulkintaongelmat lääkemääräyksissä poistuvat.
 • Sähköistä reseptiä ei voi väärentää.
 • Sähköistä reseptiä ei voi kadottaa.
 • Lääkityskäytäntöjä voidaan seurata ajantasaisesti.
 • Suojattu tiedonsiirto takaa toiminnan turvallisuuden.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme