+
-+ Tulosta

Palveluohjaajan tehtäväalueita ovat mm.

Osastolla olevien potilaiden erilaisissa sosiaalisissa ja terveydellisissä kysymyksissä opastaminen, ohjaaminen ja avustaminen.

  • Kotiuttamiseen liittyvät asiat yhdessä osaston henkilökunnan kanssa
  • Yhteistyö potilaan lähiverkostojen kanssa turvallisen kotiuttamisen varmistamiseksi
  • Asumisjärjestelyjen suunnittelu, jos kotona selviytyminen osoittautuu maksimaalisten apujenkin turvin mahdottomaksi
  • Potilaan asioiden hoidon varmistaminen sairaalahoidon aikana
  • Potilaan ja hänen lähiverkostojensa ohjaus ja neuvonta

Avohoidossa olevien potilaiden erilaisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin tarpeisiin liittyvissä asioissa opastaminen, ohjaaminen ja avustaminen.

  • Tilanneselvittelyt
  • Viranomaisyhdyshenkilönä toimiminen
  • Asiakkaan ja hänen lähiverkostojensa ohjaus ja neuvonta