+
-+ Tulosta

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä niin, että hän selviäisi mahdollisimman itsenäisesti päivittäisestä elämästään rajoituksistaan huolimatta. Toimintaterapeutti pyrkii löytämään vahvoja, selviytymistä tukevia taitoja ja valmiuksia, sekä harjaannuttaa tukea tarvitsevia osa-alueita. Kun asiakkaalla on vaikeuksia suoriutua päivittäisistä toiminnoistaan, toimintaterapeutti voi etsiä yhdessä asiakkaan tai hänen omaisensa kanssa keinoja tukea itsenäistä selviytymistä mm. pienapuvälineillä, lastahoidoilla tai tuilla sekä opettelemalla uusia toimintatapoja.

Toimintaterapian asiakkaaksi voi hakeutua terveysaseman tai erikoissairaanhoidon lääkärin, muun terveydenhuollon ammattilaisen tai kuntoutustyöryhmän lähetteellä. Asiakas voi myös itse hakeutua ajanvarauksen kautta esim. lastan tai tuen korjaustarpeiden vuoksi.

Toimintaterapia aikuisille

Toimintaterapeutin palveluita annetaan Kouvolan terveysaseman sairaalassa lääkärin lähetteellä osastoilla hoidossa oleville potilaille. Potilaan kotiutuessa voidaan tehdä kotikäynti, jolloin arvioidaan kykyä selviytyä kotona ja kartoitetaan tukitoimien tarvetta.

Kaupungin asukkaat pääsevät avovastaanotolle yksilölliseen toimintaterapiaan terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon lääkäreiden lähetteillä sekä toimintaterapeutin ohjaukseen ja arvioon ilman lähetettä. Arvion perusteella toimintaterapia voidaan toteuttaa yksilöllisenä ohjauksena tai ryhmässä.

Toimintaterapia lapsille

Lasten toimintaterapiassa painottuu lapsen kehityksen tukeminen niin, että hän voisi saavuttaa mahdollisimman hyvät toiminnalliset valmiudet oppia, leikkiä ja toimia ikätovereiden ja perheenjäsenten kanssa, sekä kasvaa ja kehittyä itsenäiseksi ja pärjääväksi aikuiseksi.

Toimintaterapiassa painopistealue on alle kouluikäisten arvioinneissa ja terapioissa. Toimintaterapiaa toteutetaan eri muodoissaan (yksilö- ja ryhmäkäynnit) Kouvolan terveysasemalla, Marjoniementie 10 C, 45100 Kouvola.

Lapsille, jotka tarvitsevat pidempiaikaista toimintaterapiaa, voidaan se toteuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluna.

Ohjaus- ja arviointikäynneille pääsee terveydenhoitajan tai perheneuvolan lähetteellä ja varsinaiseen terapiaan lääkärin lähetteellä.

Tarvittaessa tehdään ohjaus- ja konsultaatiokäyntejä myös päiväkoteihin ja kouluille.

Kouluikäisten lasten toimintaterapia tuotetaan pääosin ostopalveluina.

Yhteystiedot

Aikuisten toimintaterapeutin vastaanotto
Marjoniementie 10 C
45100 Kouvola
Ajanvaraus
ma-pe klo 9-11

Lasten toimintaterapeutin vastaanotto
Marjoniementie 10 C
45100 Kouvola
Tiedustelut ja ajanvaraus
puh. 020 615 1010
ma-pe klo 9-11