+
-+ Tulosta

Kouvolan terveyskeskussairaalassa

Osastokuntoutusta toteutetaan Kouvolassa kolmella eri osastolla, joilla työskentelevät fysioterapeutit, kuntohoitajat, toimintaterapeutti ja puheterapeutti. Aktiivisinta kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat hoidetaan kuntouttavan jatkohoidon osastolla 4.

Pohjois-Kymen sairaalassa

Osastokuntoutusta toteuttavat fysioterapeutit kuudella eri osastolla.

Osastokuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn tukeminen ja apuvälinetarpeen arviointi siten, että jatkohoito tai turvallinen kotiutuminen on mahdollista.

Kouvolan kaupunki / Sairaalahoito