+
-+ Tulosta

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutusohjaajan toimesta tapahtuvaa ohjausta, neuvontaa, sairaudesta tai vammasta aiheutuvien psyykkisten tai sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä vammaisen henkilön kuntoutumista ja sosiaalista toimintakykyä edistäviä tukitoimia. Myös vammaisen henkilön perheeseen ja muuhun ympäristöön kohdistuva ohjaus ja tuki kuuluu kuntoutusohjaukseen.

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on tukea kuntoutuksen päämäärien onnistumista, sillä tavoitteena on lisätä kuntoutujan ja hänen lähiympäristönsä mahdollisuuksia itsenäiseen selviytymiseen ja elämänhallintaan.

Kuntoutusohjaus on erikoissairaanhoitoon organisoitunut kuntoutuspalvelu, joka verkostoituu sairaalan ulkopuolelle, perusterveydenhuoltoon, järjestöihin, työpaikoille ja kunnan eri palveluihin.