+
-+ Tulosta

Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, joka sisältää seurannan.

Asiakasta/kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Aikuisten fysioterapia

Avofysioterapiassa painopiste on erikoissairaanhoidon jatkohoidoissa, ohjauksessa ja neuvonnassa sekä ryhmätoiminnassa. Pitkäaikaissairaiden lasten ja aikuisten fysioterapia toteutetaan pääosin omana toimintana.

Kotikäyntejä tekevät terveyskeskussairaalan, apuvälinepalveluiden ja kotihoidon kuntoutushenkilöstö. Kotikäyntejä tehdään kotona selviytymisen, apuvälineiden ja asunnon muutostöiden arvioimiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapian painopisteenä on mahdollisimman varhainen ohjaus, aktivointi ja kehityksen/sensomotoriikan tukeminen yhteistyössä vanhempien ja mahdollisesti muiden lapsen kanssa työskentelevien kanssa. Pitkäaikaissairaiden lasten fysioterapia toteutetaan pääosin omana toimintana.

 • Vauvaterapia 0-1 v. Kouvolan terveysasema
 • Leikki-ikäisten lasten fysioterapia Kouvolan, Kuusankosken ja Keltakankaan terveysasema
 • Kouluikäisten lasten fysioterapia kaikilla terveysasemilla.

Ryhmätoiminta

Eri terveysasemilla järjestetään erilaisia terapiaryhmiä.

Aikuisten terapiaryhmät

 • Ikääntyvien toimintakyky- ja kuntoryhmä
 • Neurologinen toimintakyky- ja kuntoryhmä
 • Aktiivisen harjoittelun ryhmä
 • Tasapainoryhmä
 • Allasryhmä
 • Terapiaryhmä

Lasten terapiaryhmät

 • Fysio- ja toimintaterapian ryhmät kouluikäisille ja alle kouluikäisille lapsille
 • Osa ryhmistä toteutetaan moniammatillisena

Terveysneuvontaryhmät

 • Tee hyvää sydämellesi
 • Tulppa-kurssi
 • Nivelinfo
 • Eri järjestöjen ja toimialojen pyytämät infotilaisuudet

Yhteystiedot

Tiedustelut ja ajanvaraus fysioterapeutin vastaanotolle
puh. 020 615 1010
ma-pe klo 9-11