+
-+ Tulosta

Kaupungin asukkaat pääsevät yksilölliseen fysioterapiaan terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon lääkäreiden lähetteillä. Fysioterapeutin ohjaukseen ja arvioon pääsee ilman lähetettä.

Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, joka sisältää seurannan.

Asiakasta/kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapiaa toteutetaan sekä yksilöllisesti että ryhmässä.

Aikuisten fysioterapia

Fysioterapiassa painopiste on erikoissairaanhoidon jatkohoidoissa, ohjauksessa ja neuvonnassa sekä ryhmätoiminnassa.

Kotikäyntejä tekee apuvälinepalveluiden ja kotihoidon kuntoutushenkilöstö. Kotikäyntejä tehdään kotona selviytymisen, apuvälineiden ja asunnon muutostöiden arvioimiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapian painopisteenä on mahdollisimman varhainen ohjaus, aktivointi ja kehityksen/sensomotoriikan tukeminen yhteistyössä vanhempien ja mahdollisesti muiden lapsen kanssa työskentelevien kanssa.

Palveluseteli

Fysioterapiassa on käytössä palveluseteli. Palveluseteli myönnetään, jos lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisperusteet täyttyvät ja palvelusetelin käyttäminen soveltuu asiakkaalle.

Päätös perustuu aina yksilölliseen tarveharkintaan ja päätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekee kaupungin kuntoutuspalveluissa toimiva viranhaltija.

Fysioterapian suoravastaanotto

Fysioterapeuttien suoravastaanotto on toimintamalli, joka on tarkoitettu akuuteille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille kuten selkä-, niska-, olkapää-, kyynärpää-, ranne-, lonkka-, polvi- ja nilkkaoireisille. Suoravastaanotolle asiakkaat ohjautuvat hoidontarpeen arvioinnin perusteella, jonka toteuttaa terveysaseman vastaanoton hoitaja. Puhelimessa hoitaja arvioi, tarvitseeko henkilö välitöntä lääkärin hoitoa vai hyötyykö hän käynnistä fysioterapiassa.

Akuuttivastaanotolla fysioterapeutti tutkii asiakkaan, antaa hoitokokeilun, ohjauksen, neuvonnan sekä tarvittaessa sopii seurannasta ja arvioi mahdollista jatkohoidon tarvetta. Tarvittaessa fysioterapeutti ohjaa asiakkaan lääkärin vastaanotolle. Fysioterapeutti voi kirjoittaa myös sairauslomaa maksimissaan viisi päivää ja suosittaa käsikauppalääkkeitä ohjeistuksen mukaan.

Fysioterapeutin suoravastaanottoaika on mahdollista saada Katajaharjun, Keltakankaan, Kouvolan tai Valkealan terveysasemille. Ajanvaraus tapahtuu terveysasemien lääkärien vastaanoton ajanvarauksen kautta, ei kuntoutuspalvelujen ajanvarauksen kautta. Asiakkaalle annetaan aika sille terveysasemalle, mistä löytyy ensimmäinen vapaa aika 1-2 vuorokauden sisällä.

Yhteystiedot

Tiedustelut ja ajanvaraus fysioterapeutin vastaanotolle
puh. 020 615 1010
ma-pe klo 9-11

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme