+
-+ Tulosta

Asiakasmaksut ja maksukatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

2017

Ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksut [pdf, 519 KB] Terveydenhuollon asiakasmaksut [pdf, 234 KB]

2016

Erityisryhmien asiakasmaksut [pdf, 58 KB] Lapsiperheiden kotipalvelun maksut [pdf, 19 KB] Lastensuojelun asiakasmaksut [pdf, 84 KB] Päivähoitomaksujen määräytymisperusteet 1.8.2016 alkaen [pdf, 185 KB] Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet 1.8.2016 alkaen [pdf, 61 KB]

Maksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2017 maksukatto on 691 €.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 a §).

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveyden- ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut

Maksukattoon ei lasketa mukaan

 • hammashoidon maksuja
 • sairaankuljetusmaksuja
 • lääkärintodistusmaksuja
 • yksityisen terveydenhuollon maksuja
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittäviä maksuja
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja
 • tehostetun tai tavallisen palveluasumisen maksuja
 • kotihoidon maksuja
 • käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista perittäviä maksuja
 • lääkekustannuksia

Maksukattoon ei lasketa maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esim. toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä

 • Asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,80 €:n hoitopäivämaksu (v. 2017).

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy

 • Kouvolan kaupungin ulkopuolisien maksukattoa kerryttävien asiakasmaksujen selvittelyyn viranomaistyönä tarvitaan aina asiakkaan kirjallinen suostumus (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 a §). Asiakkaan tulee täyttää suostumuslomake [pdf, 35 KB] ja palauttaa se lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
 • Mikäli suostumusta ei asiakasmaksujen selvittelyyn anneta, tulee asiakkaan maksuvapautuksen saadakseen esittää alkuperäiset tositteet maksukattoa kerryttävistä maksuista.

Vapaakortti

 • Suostumuslomakkeella [pdf, 35 KB] voi anoa myös vapaakorttia.
 • Jos henkilö on asioinut ainoastaan Kouvolan kaupungin palveluissa ja maksukatto täyttyy, saa vapaakortin pyytämällä postitse ilman suostumuslomakkeen täyttöä. Tämän sivun oikeassa reunassa löytyy asiaa hoitavien henkilöiden yhteystiedot.
 • Vapaakortti on voimassa kalenterivuoden loppuun asti.
 • Vapaakortti tulee esittää aina käytettäessä Kouvolan kaupungin ulkopuolisia julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.
 • Jos palvelunkäyttäjä on kalenterivuoden aikana maksanut maksukaton piiriin kuuluvia maksuja yli maksukattorajan, hän voi pyytää liikaa maksamansa osuuden palauttamista viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

Yhteystiedot

MAKSUKATTO JA VAPAAKORTTIASIAT

Pohjois-Kymen sairaala ja terveysasemat

Terveydenhuollon laskutustiimi
puh. 020 615 5196
020 615 6469 tai
020 615 6904
(puhelinaika ma-pe
klo 10-11 ja 13-14)

Vanhainkodit ja kotiutusyksiköt

Asiakasmaksutiimi
puh. 020 615 4545

Liitetiedostot

Vapaakorttihakemus [pdf, 35 KB]