+
-+ Tulosta

Asiakasmaksut ja maksukatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

2018

Erityisryhmien asiakasmaksut [pdf, 60 KB] Ikääntyneiden palvelujen asiakasmaksut [pdf, 594 KB] Terveydenhuollon asiakasmaksut [pdf, 256 KB]

2016

Lapsiperheiden kotipalvelun maksut [pdf, 19 KB] Lastensuojelun asiakasmaksut [pdf, 84 KB] Päivähoitomaksujen määräytymisperusteet 1.8.2016 alkaen [pdf, 185 KB] Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet 1.8.2016 alkaen [pdf, 61 KB]

Maksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2018 maksukatto on 683 €.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 a §).

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen käyntimaksut
 • yksilökohtaiset fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveyden- ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut

Maksukattoon ei lasketa mukaan

 • hammashoidon maksuja
 • sairaankuljetusmaksuja
 • lääkärintodistusmaksuja
 • yksityisen terveydenhuollon maksuja
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittäviä maksuja
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja
 • tehostetun tai tavallisen palveluasumisen maksuja
 • kotihoidon maksuja
 • käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista perittäviä maksuja
 • lääkekustannuksia
 • fysioterapian ryhmämaksua

Maksukattoon ei lasketa maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esim. toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä

 • Asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,50 €:n hoitopäivämaksu (v. 2018).

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy

 • Kouvolan kaupungin ulkopuolisien maksukattoa kerryttävien asiakasmaksujen selvittelyyn viranomaistyönä tarvitaan aina asiakkaan kirjallinen suostumus (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 a §). Asiakkaan tulee täyttää suostumuslomake [pdf, 56 KB] ja palauttaa se lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
 • Mikäli suostumusta ei asiakasmaksujen selvittelyyn anneta, tulee asiakkaan maksuvapautuksen saadakseen esittää alkuperäiset tositteet maksukattoa kerryttävistä maksuista.

Vapaakortti

 • Suostumuslomakkeella [pdf, 56 KB] voi anoa myös vapaakorttia.
 • Jos henkilö on asioinut ainoastaan Kouvolan kaupungin palveluissa ja maksukatto täyttyy, saa vapaakortin pyytämällä postitse ilman suostumuslomakkeen täyttöä. Tämän sivun oikeassa reunassa löytyy asiaa hoitavien henkilöiden yhteystiedot.
 • Vapaakortti on voimassa kalenterivuoden loppuun asti.
 • Vapaakortti tulee esittää aina käytettäessä Kouvolan kaupungin ulkopuolisia julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.
 • Jos palvelunkäyttäjä on kalenterivuoden aikana maksanut maksukaton piiriin kuuluvia maksuja yli maksukattorajan, hän voi pyytää liikaa maksamansa osuuden palauttamista viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. Huom! Poikkeuksena lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

Yhteystiedot

MAKSUKATTO JA VAPAAKORTTIASIAT

Terveysasemat

Terveydenhuollon laskutustiimi
puh. 020 615 6904
puh. 020 615 5196
puh. 020 615 6469
(puhelinaika
ma-pe klo 10-11 ja 13-14)

Vanhainkodit ja kotiutusyksiköt

Asiakasmaksutiimi
puh. 020 615 4545

Liitetiedostot

Vapaakorttihakemus [pdf, 56 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme