+
-+ Tulosta

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus saada vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus kahdeksaantoista yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa asuinkunnan tai lähikuntien alueella. Kuljetuspalvelua voidaan käyttää asioimiseen, virkistykseen tai muun syyn vuoksi tarpeelliseen kuljetukseen. Asiakas maksaa linja-autotaksan mukaisen omavastuun.

Yhteydenotot ensisijaisesti alueiden palveluohjaajiin.

Yhteystiedot

Postiosoite
Kouvolan kaupunki
Vammaispalvelutoimisto
PL 85
45100 Kouvola

Lisää yhteystietoja