+
-+ Tulosta

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua ohjaa laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 19.2.2010/133. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun järjestämis- ja rahoitusvastuu siirtyi kunnilta Kansaneläkelaitokselle 1.9.2010. Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tulkkauspalvelua on järjestettävä siten, että kuulonäkövammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada vähintään 360 ja kuulo- tai puhevamaisella henkilöllä vähintään 180 tulkkaustuntia kalenterivuoden aikana.

Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöillä, joilla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja jotka vammansa vuoksi tarvitsevat tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäksi tulkkauspalvelun saamisen edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toimiva komunikointikeino. Lisätietoa Kelan sivuilta: tulkkaus.

Kunnan järjestämisvastuu tulkkauspalveluun liittyvissä asioissa

Kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvat edelleen vammaispalvelulain mukaisina muina palveluina kuten sopeutumisvalmennuksena annettava viittomakielen opetus ja kommunikaation tueksi tarvittavien viittomien opetus sekä vammaiselle henkilölle että hänen läheisillen. Kunnan sosiaalitoimen vastuulle kuuluu edelleen myös vammaispalvelulain mukaisten päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen siltä osin kuin ne eivät kuulu kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain nojalla terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä korvattaviksi. Vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia haetaan vammaispalveluhakemuksella: word [doc, 192 KB] tai pdf [pdf, 81 KB].

Yhteystiedot

Postiosoite
Kouvolan kaupunki
Vammaispalvelutoimisto
PL 85
45100 Kouvola

Lisää yhteystietoja

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme