+
-+ Tulosta

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee erityisen runsaasti toisen henkilön apua, jotta henkilö suoriutuisi päivittäisistä toiminnoista jatkuvaluonteisesti tai vuorokauden eri aikoina. Palveluasumiseen ei ole oikeutettu henkilö, joka on laitoshoidon tarpeessa.

Palveluasumiseen kuuluu vaikeavammaiselle sopiva asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut. Palveluasuminen voidaan järjestää henkilön omassa kodissa tai palvelutalossa. Palvelut järjestetään lähinnä kotipalvelun, henkilökohtaisen avun tai yksityisten ostopalvelujen avulla.

Yhteystiedot

Postiosoite
Kouvolan kaupunki
Vammaispalvelutoimisto
PL 85
45100 Kouvola

Lisää yhteystietoja