+
-+ Tulosta

Taloudellisen perustilanteen selvittäminen

Taloudellisen perustilanteen selvittämiseksi kerätään tiedot omista ja perheen tuloista, menoista ja veloista. Lasketaan, paljonko ovat velanhoitomenot kuukaudessa. Selvitetään, kuinka paljon velkoja on mahdollisesti erääntyneinä, perinnässä ja ulosotossa. Tämän jälkeen voidaan miettiä keinoja velkojen järjestelemiseen.

Tuloista kartoitetaan mm. palkkatulot, eläketulot, mahdolliset päivärahat (mm. työttömyys-, sairaus-, äitiys- ja vanhempainpäivärahat), lasten kotihoidontuki, asumistuki, lapsilisät, elatusavut, hoitotuki (hoitotuella katetaan ensisijaisesti tuen maksamisen perusteena olevat hoitomenot) ja muut mahdolliset tulot sekä luontaisedut. Myös mahdolliset pääomatulot on selvitettävä.

Menojen kartoitus

Menoista kartoitetaan mm. asumiskulut (vuokra/vastike, sähkö, vesimaksut, kotivakuutus, kiinteistöstä lisäksi mm. jätehuoltomaksut, kiinteistövero, lämmityskulut) ja mahdolliset ylimääräiset terveydenhuoltomenot, päivähoitomaksut ja maksettavat elatusapumaksut. Muut kuin em. menot sisältyvät velkajärjestelyssä hyväksyttäviin ns. välttämättömiin elinkustannuksiin, joiden määrä vahvistetaan vuosittain.

Velkojen kartoitus

Velkatilanteen selvittämiseksi kartoitetaan kaikki velkasitoumukset: hoidossa olevat omat luotot ja mahdolliset omat takausvastuut sekä hoitamattomat, erääntyneet velat ja takaukset sekä maksamattomat laskut. Mahdolliset luotoissa olevat vakuudet selvitetään.

Varallisuus

Jos velkoja järjestellään, velkojen maksamiseksi on yleensä käytettävä muu kuin perusturvaan kuuluva varallisuus. Tällaista muuta varallisuutta ovat esimerkiksi vapaa-ajan asunto, osakkeet, rahasto-osuudet, säästö/sijoitustalletukset, arvokas vene tai muu kulkuneuvo tai muu arvokas omaisuus. Erityisin perustein (mm. työmatkojen, lasten kuljetuksen ja muun välttämättömän liikkumisen perusteella) auto on mahdollista säilyttää, mutta arvokkaampi auto saatetaan joutua vaihtamaan halvempaan. Kuolinpesäosuudet tulee ilmoittaa. Niiden mahdollinen rahaksimuutto velkojen maksamiseksi harkitaan ja niistä päätetään aina tapauskohtaisesti.

Oma selvitys ylivelkaantumiseen johtaneista syistä

Käräjäoikeudesta haettavaa velkajärjestelyä varten tarvitaan liitteenä oma selvitys ylivelkaantumiseen johtaneista syistä. Tämä on ns. velkahistoria, jossa velallinen kertoo vapaamuotoisesti, miten ylivelkatilanne on syntynyt. Taustojen selvittämiseksi on kerrottava velkojen ottamisen syistä eli esimerkiksi mihin pankkilainoja käytettiin. Lisäksi selvityksessä on kuvailtava velkaantumishetken taloudellista tilannetta eli tulotasoa ja mahdollista varallisuutta, joiden turvin alun perin ajateltiin maksaa velat takaisin. Lisäksi velkahistoriassa on mainittava syyt (sairaus, ero, työttömyys tai muu olosuhteiden muutos ja muutosten ajankohdat), jotka ovat vaikuttaneet alkuperäisten takaisinmaksusuunnitelmien epäonnistumiseen.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme