+
-+ Tulosta

Edunvalvoja hoitamaan raha-asioita

Kun henkilö ei itse pysty hoitamaan omia taloudellisia asioitaan, voidaan hänelle nimetä edunvalvoja. Edunvalvontamääräyksen antaa joko maistraatti tai käräjäoikeus. Maistraatti voi määrätä edunvalvojan vain silloin, kun henkilö itse on hakenut edunvalvojan määräämistä ja pyytänyt, että tietty henkilö määrättäisiin hänen edunvalvojakseen. Mikäli henkilö ei pysty ymmärtämään, mitä edunvalvojan määrääminen hänen kannaltaan merkitsee, maistraatti ei voi edunvalvojaa määrätä. Tällöin käräjäoikeus määrää edunvalvojan, samoin toimitaan jos hakemus edunvalvojan määräämiseksi on tullut muualta kuin henkilöltä itseltään.

Hakemuksen käräjäoikeudelle edunvalvojan määräämiseksi tekee yleensä maistraatti. Hakemuksen voi myös tehdä henkilö itse tai hänen lähiomaisensa. Yleensä maistraatti selvittää ilmoituksen perusteella, tarvitseeko tietty henkilö edunvalvontaa; ilmoituksen voi periaatteessa tehdä kuka tahansa. Esimerkiksi pankki voi pankkisalaisuuden estämättä tehdä maistraatille ilmoituksen siitä, että jokin asiakas ei ilmeisesti (enää) selviä raha-asioistaan, jolloin asiakas saattaa olla edunvalvojan tarpeessa. Usein edunvalvoja on lapsi tai muu lähiomainen, mutta sukulaisuussuhde ei ole edellytys. Edunvalvojaksi voidaan määrätä myös kunnan yleinen edunvalvoja.

Laki edunvalvontavaltuutuksesta mahdollistaa valtuutuksen edunvalvojan määräämiseen toimintakyvyttömien henkilöiden asioiden hoitamiselle. Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi itse ennakoida mahdollista tulevaa toimintakyvyttömyyttään ja valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan sitten, kun oma toimintakyky ei enää riitä.
Valtuuttaja määrittelee valtuutuksella katettavien asioiden hoitamisen, esimerkiksi valtuuttaja voi oikeuttaa toisen henkilön edustamaan itseään sekä taloudellisissa että muissa itseä koskevissa asioissa.

Apua peliongelmaan

Rahapelien aiheuttamat ongelmat, pelihimo ja peliriippuvuus voivat ajaa oman talouden nopeasti hallitsemattomaan tilaan. Kun pelaamisesta muodostuu ongelma, siihen kannattaa hakea apua, sillä peliongelmasta voi toipua.

A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto, jotka ovat tutkineet peliongelmaa jo vuodesta 1989 lähtien, ovat tuottaneet peliongelmissa auttavan Peluuri-palvelun. Ne ovat myös tuottaneet liikaa pelaaville ja heidän läheisilleen oma-apuoppaita ja järjestäneet hoitoa. Palvelun rahoittavat suomalaiset peliyhteisöt: Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy. Sosiaali- ja terveysministeriö on mukana hankkeessa ja vastaa toiminnan arvioinnista.

Peluuri-palveluun soittaminen on maksutonta. Se on valtakunnallinen puhelinpalvelu peliongelmaisille ja heidän läheisilleen. Se tarjoaa tietoa ja tukea peliongelman hoitamisessa numerossa 0800 100 101. Peluriin voi soittaa nimettömänä ja luottamuksella. Peluuri-palvelun sivuilta saa tietoa rahapelien aiheuttamista ongelmista, pelihimosta ja peliriippuvuudesta sekä peliongelman hoidosta ja rahapelien järjestämisestä. Sivuilla on myös tietoja muista auttavista tahoista.

Nimettömät pelurit - Gamblers Anonymous (GA) on miesten ja naisten vertaisryhmä, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa - pakonomaisen pelaamisen sekä auttaakseen toisia tervehtymään ongelmasta. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa pakonomainen pelaaminen.

Korttiturvallisuus

Pankkikorttini katosi, miten toimin? Miten teen reklamaation vääristä korttiostoista? Mistä löydän luottokortin sulkupalvelun numeron? Onko kortilla ostaminen turvallista netissä?
Muun muassa näihin kysymyksiin ja moneen muuhun korttimaksamisen turvallisuuteen liittyvään asiaan löytyy vastaus Korttiturvallisuus.fi-sivuilta.

Korttiturvallisuuteen liittyvät asiat koskevat lähes kaikkia. Tähän mennessä tieto turvallisesta kortinkäytöstä on ollut hajallaan eri puolilla Internetiä. Korttimaksamisessa mukana olevat tahot halusivat luoda sivut, jonne voidaan koota ajantasaiset tiedot erilaisista korttimaksamisen tilanteista ja asioista.

Korttiturvallisuus.fi-sivusto on tehty yhteistyössä pankkien, poliisin, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn, Finanssialan Keskusliiton, Automatian ja Luottokunnan kanssa.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme