+
-+ Tulosta

Potilasasiamies

Potilaalla on oikeus

  • hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä kohteluun
  • itsemääräämiseen
  • hoitoon pääsyyn
  • tiedonsaantiin
  • muistutus- tai kantelumenettelyyn ollessaan tyytymätön hoitoon

Potilasasiamiehen tehtävät

  • neuvoa, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön terveydenhoidossa saamaansa hoitoon tai kohteluun
  • ohjata muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen teossa ja tietosuojakysymyksissä
  • tiedottaa potilaan asemasta ja oikeuksista
  • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi esim. tuomalla potilailta tulevaa palautetta henkilöstön tietoon.

Ristiriitatilanne selviää usein parhaiten keskustelulla ao. yksikössä. Mikäli asia ei selviä - yhteys potilasasiamieheen, joka neuvoo.