+
-+ Tulosta

Tietoa vainajan omaisille

Hetki kerrallaan

Suru vie voimia enemmän kuin kukaan toinen voi aavistaa.
Joskus tuntuu kuin kaipaus ja kipu ylittäisivät voimavarat.
Tätä päivää ei jaksaisi iltaan. Lisäksi on huolehdittava hautajaisista ja monista käytännön asioista. Kaikki syöksyy lamaannuttavana päälle, juuri kun voimat ovat lopussa.

Voimat riittävät hetki kerrallaan. Huominen pitää murheen itsestään.
Tämän päivän elämiseen ja sen asioihin keskittyminen riittää.

Anja Porio: Rakkaus on väkevämpi, 1988


Toivomme, että näistä käytännön ohjeista löytyy teille apua omaisenne kuolemaan liittyvien asioiden hoidossa.

Vainajan hyvästely

Voitte käydä hyvästelemässä omaisenne sopimuksen mukaan joko osastolla tai myöhemmin vainajan noutamisen yhteydessä sairaalan kappelissa. Hautaustoimiston kanssa sovitaan vainajan siirron ajankohta. Samassa yhteydessä voidaan varata sairaalalta aika mahdolliseen hyvästelyyn.

Patologian osasto puh. 020 633 3325

Ruumiinavaus

Jos vainajalle suoritetaan ruumiinavaus (mikä on maksuton), omaisilta pyydetään siihen suullinen tai kirjallinen lupa. Lääkärin kirjoittamaan avauspyyntöön merkitään luvan antaneen omaisen nimi. Lääketieteellinen avaus suoritetaan sairaalassa.

Avauspäivästä ja vainajan luovutusajankohdasta saatte tietoa potilasta hoitaneelta osastolta tai patologian osastolta. Jos vainajalle määrätään oikeustieteellinen ruumiinavaus, poliisiviranomainen ottaa Teihin yhteyttä. Oikeuslääketieteellinen avaus tehdään Hjelt-instituutissa Helsingin yliopistossa. Avauksen tulokset toimitetaan kirjeitse vainajan lähimmälle omaiselle automaattisesti tutkimustulosten valmistuttua. Avausta koskevissa kysymyksissä yhteyttä voi ottaa Hjelt-instituutin avauskansliaan puh. 09 191 274 62 tai tapahtumapaikan poliisiviranomaiseen.

Vainajan ja hänen omaisuutensa noutaminen sairaalasta

Vainajan luovutusaika on ma - to klo 10 - 14:30 ja pe 10 - 13 sopimuksen mukaan. Sairaalan kappelissa on mahdollista järjestää hartaustilaisuus noutamisen yhteydessä. Tästä on erikseen sovittava sairaalapastorin kanssa. Vainajan vaatteet ja arvoesineet luovutetaan omaisille osastolta, jossa hän on ollut hoidettavana.

Hautausjärjestelyt

Hautaustoimistot auttavat Teitä kaikissa käytännön järjestelyissä (vainajan hakeminen, vainajan näyttö ja kuljetus, siunaustilaisuuden järjestäminen ym.). Hautaustoimistojen palvelut ovat maksullisia.

Hautauslupa

Luvan hautaamiseen saatte osastolta, jossa vainaja oli hoidettavana tai halutessanne se postitetaan Teille kotiin. Kuolinsyytiedot saatte hoitavalta lääkäriltä. Mikäli vainajalle on suoritettu oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, saatte hautausluvan noutaessanne vainajaa patologian osastolta.

Kuolintodistus

Kuolintodistuksen sairaala postittaa siihen lääninhallitukseen, jonka alueella vainajan viimeinen kotikunta oli. Sairaala postittaa ilmoituksen kuolemasta myös vainajan kotikunnan maistraattiin. Virkateitse tiedon saavat myös KELA, Tilastokeskus, verovirasto, henkikirjoittaja ja sotilaspiiri. Yksi kappale kuolintodistuksista jää sairaalan arkistoon.

Mikäli tarvitaan jäljennös kuolintodistuksesta esim. vakuutuslaitosta tms. varten, sen voi pyytää siltä osastolta, jossa potilas oli hoidettavana.

Oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen lähetetyn vainajan kuolintodistuksen postittaa poliisi lähiomaiselle tutkimuksen valmistuttua.

Hautausavustus

Tapaturma- ja liikennevakuutuslakiin sekä sotilasvammalakiin sisältyy hautausavustus. Hautausavustus saattaa kuulua myös työpaikan sairauskassan jäsenetuuteen. KELA ei enää maksa hautausavustusta.

Perhe-eläke

Työeläkelakien ja kansaineläkelain mukaista perhe-eläkettä voivat saada leski tietyin edellytyksin ja alle 18 -vuotiaat lapset (eräissä tapauksissa alle 21 -vuotiaat lapset). Hakemus tehdään KELA:n toimistossa.

Tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaiseen perhe-eläkkeeseen ovat oikeutettuja leski ja alle 18 -vuotiaat lapset (eräissä tapauksissa alle 25 -vuotiaat lapset). Näiden lakien perusteella oikeus perhe-eläkkeeseen on myös avopuolisolla, jolla on yhteinen lapsi vainajan kanssa.

Yksityinen vakuutus

Mikäli vainajalla on yksityinen henki- tai tapaturmavakuutus, tulee vakuutusyhtiölle toimittaa vakuutuskirja, virkatodistus ja kuolintodistus.

Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutuskorvaukseen ovat oikeutettuja vainajan puoliso ja alle 18 -vuotiaat lapset. Tietyin edellytyksin vakuutuskorvaus koskee myös yli 18 -vuotiaita lapsia, avopuolisoa ja vanhempia. Ryhmähenkivakuutusta voi tiedustella vainajan työnantajalta tai MELA:lta.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava vainajan kuoleman jälkeen kolmen kuukauden kuluessa. Lisätietoja esim. oikeusaputoimistosta.

Sairaalan sosiaalityöntekijät

Sairaalan sosiaalityöntekijöiltä saatte tarvittaessa lisätietoja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Heihin saatte yhteyden osaston henkilökunnan tai sairaalan puhelinkeskuksen välityksellä. p. 020 615 1600.

Perunkirjoitus on toimitettava vainajan kuoleman jälkeen kolmen kuukauden kuluessa. Lisätietoja esim. oikeusaputoimistosta.

Sairaalapastori

Kuolema voi herättää omaisissa monenlaista keskustelun tarvetta. Tällöin on mahdollisuus ottaa yhteyttä sairaalapastoriin joko osaston henkilökunnan välityksellä tai henkilökohtaisesti, arkisin p. 040 836 9260

Vainajaa noudettaessa sairaalasta voi sairaalapastori pitää saattohartauden omaisten niin halutessa.

Sairaalamaksut

Sairaalalaskut lähetetään vainajan kotiosoitteeseen. Maksuosoitteen muutokset voitte tehdä potilaslaskutukseen p. 020 615 6904.

Yhteystiedot

Patologian osasto
puh. 020 633 3325