+
-+ Tulosta

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapian tavoitteena on auttaa potilasta saavuttamaan ja ylläpitämään hyvä ravitsemustila sekä ennaltaehkäistä ja hoitaa sairauksia tai lievittää niiden oireita.

Ravitsemusterapeutti osallistuu poliklinikalla käyvien ja osastoilla olevien potilaiden ravitsemushoitoon ja ravitsemusohjaukseen. Ravitsemusterapeutti suunnittelee ja ohjaa eri sairauksien hoidossa tarvittavien ruokavalioiden ja ravitsemushoidon toteutusta. Ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsee lääkärin lähetteellä tai sovitun hoitokäytännön mukaan.

Ravitsemusohjaus toteutetaan yksilöllisesti. Lähtökohtana ovat potilaan ruokatottumukset ja elämäntilanne. Ravitsemusterapeutti neuvoo käytännönläheisesti elintarvikkeiden ja erityisvalmisteiden valinnassa. Yhdessä potilaan kanssa suunnitellaan sairauteen ja elämäntilanteeseen sopiva ruokavalio. Potilaan kanssa sovitaan ravitsemushoidon ja ruokavalion toteutumisen seurannasta.

Ravitsemusterapeutin tehtäviin kuuluvat myös henkilökunnan konsultointi ja koulutus sekä ravitsemusaiheiset suunnittelu- ja kehittämistehtävät yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa.

Yhteystiedot

Ravitsemusterapeutti
Henna Sippola
puh. 020 615 1617
faksi 020 615 1618

Pohjois-Kymen sairaala
Sairaalankuja 6
45750 Sairaalamäki

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi