+
-+ Tulosta

Pohjois-Kymen sairaalassa puheterapeutti työskentelee lähes yksinomaan aikuisneurologisten potilaiden parissa. Puheterapeuttisessa tutkimuksessa diagnosoidaan potilaan puheen, kielen ja kommunikaation ja nielemisen häiriöt sekä määritellään niiden vaikeusasteet. Tutkimuksessa selvitetään myös se, miten häiriöt vaikuttavat potilaan arkikommunikaatioon ja päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen. Tutkimustieto kerrotaan potilaalle, omaisille ja muille potilaan hoidossa oleville. Samalla mietitään millaisia kuntoutuksellisia tarpeita ja edellytyksiä potilaalla on. Puheterapian tavoitteena on puheen ymmärtämisen, puheen/äänen tuoton, lukemisen, kirjoittamisen ja nielemisen kohentaminen. Vaikeissa kommunikoinnin häiriöissä joudutaan etsimään puhetta korvaavia keinoja. Vaikeissa ja pitkäaikaisissa nielemisen häiriöissä joudutaan käyttämään normaalia syömistä osittain tai kokonaan korvaavia ravitsemutapoja (esim. PEG-letku).

Puheterapeuttinen tutkimus ja kuntoutus kohdistuu erityisesti sairaalan akuuttihoidossa oleviin aivohalvauspotilaisiin. Kuntoutus pyritään aloittamaan jo sairaalassa ollessa, ja akuuttihoidon jälkeen sitä pyritään jatkamaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Puheterapeutin polikiinisiä potilasryhmiä ovat mm. ALS-, MS- ja Parkinson -potilaat.

Puheterapeutin tehtäviin kuuluvat myös henkilökunnan konsultointi ja koulutus. Puheterapeutti on osa sairaalan moniammatillista hoitotiimiä.

Puheterapeutin arvioon pääsee lääkärin lähetteellä.

Puheterapeutin vastaanotto sijaitsee Pohjois-Kymen sairaalan 2.kerroksessa. Sisäänkäynti sairaalan pääovesta. Ilmoittautuminen puheterapeutin vastaanotolla.


Yhteystiedot

Puheterapeutti
Mikko Paju
puh. 020 6151621

Pohjois-Kymen sairaala/neurologian pkl
Sairaalankuja 3C
45750 Sairaalamäki

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi