+
-+ Tulosta

Endoskopiayksikkö sijaitsee ajanvarauspoliklinikan tiloissa poliklinikkasiivessä kirurgian poliklinikan yhteydessä.

Poliklinikalla tehdään paksusuolen ja mahalaukun tähystykset ja niihin liittyvät toimenpiteet. Useimmat tutkimukset tehdään polikliinisesti, vain harvoin potilaat kutsutaan tähystystä varten osastolle. Lisäksi tehdään päivystysluontoisia tutkimuksia lähinnä osastohoidossa oleville tai päivystyspoliklinikan potilaille.
Yksikössä tehdään sekä sisätautipotilaiden että gastrokirurgisten potilaiden tähystystutkimukset.

Yksikössä toimii 2 sairaanhoitajaa ja välinehuoltaja

Yhteystiedot

Ajanvarauspoliklinikoiden osastonhoitaja
Riitta Ryynänen-Sorvo

Pohjois-Kymen sairaala
Kirurgian ja sisätautien poliklinikka
Sairaalankuja 3 C
45750 Sairaalamäki
puh. 020 615 1600 (vaihde)
faksi 020 615 1689

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi