+
-+ Tulosta

Osteoporoosi on luuston sairaus, jossa luun lujuuden heikentyminen altistaa murtumille. Kaatumistapaturmat on toinen merkittävä murtumia aiheuttava tekijä. Vaikuttamalla näihin riskitekijöihin voidaan murtumia ehkäistä.

Murtumahoitaja

  • käynnistää Pohjois-Kymen sairaalassa hoidettujen matalaenergisen murtuman kokeneiden potilaiden uusintamurtumien ehkäisytoimenpiteet alueellisen hoitokäytännön mukaisesti. Matala-/pienienergisellä murtumalla tarkoitetaan murtumaa, mikä on syntynyt kaatumalla tai putoamalla alle metrin korkeudelta.
  • välittää tietoa luuston kunnon hoidosta ja kaatumistapaturmien ehkäisystä.
  • toimii yhteyshenkilönä sairaalan ja avoterveydenhuollon välillä.
  • toimii alueellisen verkoston vastuuhenkilönä yhdessä Kymenlaakson keskussairaalan murtumahoitajan kanssa

Yhteystiedot

Pohjois-Kymen sairaala
Sairaalankuja 3 C
45750 Sairaalamäki

puh. 020 615 6915

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi