+
-+ Tulosta

Tehostettu valvonta

Tehostetun valvonnan osasto sijaitsee sairaalan pohjakerroksessa. Käynti osastolle tapahtuu sairaalan pääovesta, opasteet: "Tehostettu valvonta".

Tehostetun valvonnan osastolla on kuusi potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat osastohoitoa vaativampaa, mutta tehohoitoa kevyempää hoitoa. Jokaiselle potilaalle on nimetty sairaanhoitaja, joka vastaa työvuoronsa aikana potilaan hoidosta yhdessä hoitavien lääkäreiden kanssa.

Vain läheisten vierailut ovat toivottavia potilaan vointi ja toiveet huomioiden. Osastolla ei ole varsinaisia vierailuaikoja, mutta suositeltavin vierailuaika on kello 12 - 18 välillä.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja
Tiina Rantaharju

Pohjois-Kymen sairaala
Sairaalankuja 3 C
45750 Sairaalamäki
puh. 020 615 6800 (tiedustelut osastopotilaiden hoitoon liittyvissä asioissa)
puh. 020 615 6859 (hoitajat)
faksi 020 615 1661

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi