+
-+ Tulosta

Osasto 6 sijaitsee sairaalan päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, kahvilan takana.

Osastolla on 23 potilaspaikkaa ja osasto on jaettu kahteen moduuliin, joissa molemmissa on vaihtuva oma hoitotiimi.

Osastolla 6 hoidetaan naistentautien, urologian, ortopedian ja pehmytosakirurgian tutkimus- ja leikkauspotilaita. Leikkauspotilaista noin 2/3 on päiväkirurgisia potilaita. Osastolle saapuu myös päivystyksen kautta tulevia potilaita.

Päiväkirurgia sisältää leikkaussalissa tapahtuvan suunnitellun toimenpiteen, joka edellyttää joko laajan puudutuksen tai yleisanestesian käyttämistä. Päiväkirurgia on lyhytjälkihoitoista kirurgiaa, joten potilas pääsee kotiutumaan leikkauspäivänä.

Lähes kaikki leikkauspotilaat tulevat osastolle LEIKO-yksikön kautta, jossa myös leikkausta edeltävä haastattelu ja valmistelut tehdään.

Vierailuaika osastolla on klo 9-19. Varhaiseen aamuun tai myöhäiseen iltaan ajoittuvista vierailuajoista on hyvä sopia erikseen hoitohenkilökunnan kanssa. Hoitotoimien ajaksi pyydämme vierailijoita poistumaan potilashuoneesta. Vierailuaikoja ja vierailijoiden määrää saatetaan tarvittaessa rajoittaa potilaan voinnin ja omien toiveiden mukaan.

Osastolle ei ole suotavaa tuoda kukkia!

Yhteystiedot

Osastonhoitaja
Tuula Salo

Pohjois-Kymen sairaala
Sairaalankuja 3 C
45750 Sairaalamäki
puh. 020 615 1650 (toimisto)
faksi 020 615 1654

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi