+
-+ Tulosta

Pohjois-Kymen sairaalan osaston 3 tehtävänä on tarjota alueemme väestölle eri erikoisalojen vuodeosastohoitoa.

Osastollamme on 27 potilaspaikkaa. Lääketieteellisiä erikoisaloja ovat urologia, ortopedia, traumatologia, gastroenterologia ja sisätaudit. Pääasiassa hoidamme päivystyksestä tulevia eri erikoisalojen potilaita. Osastolle tullaankin 90 %:sti päivystyksen kautta. Suunniteltuun toimenpiteeseen osastolle tulee urologisen erikoisalan potilaita.

Potilaiden hoitoon osallistuvat osaston lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan lisäksi fysioterapeutit, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sosiaalityöntekijä, kotiutushoitaja ja tarvittaessa konsultoimme muita erityistyöntekijöitä tai muiden erikoisalojen työntekijöitä.

Omaistiedustelut pyydetään tekemään yhden omaisen välityksellä mieluimmin iltapäivästä. Yhteydenottajaa pyydetään informoimaan muita omaisia. Näin vältytään ruuhkauttamasta omaistiedustelua.

Meillä voit oppia

  • Hahmottamaan kirurgisen potilaan kokonaishoitoa (pre- ja postoperatiivinen hoito).
  • Toteuttamaan eri erikoisalapotilaiden lääkehoitoa.
  • Työskentelemään moniammatillisen työryhmän jäsenenä.
  • Käyttämään sähköisiä potilasjärjestelmiä.
  • Oppia kuntouttavan työotteen merkityksen potilaan kokonaishoidossa.
  • Oppia erilaisia taitoja eri erikoisalapotilaiden erityispiirteet huomioiden.


Yhteystiedot

Osastonhoitaja
Terhi Pellinen

Pohjois-Kymen sairaala
Sairaalankuja 3 C
45750 Sairaalamäki
puh. 020 615 1635
faksi 020 615 1637

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi