+
-+ Tulosta

Toivomme jokaiselta harjoittelujaksonsa suorittaneelta opiskelijalta palautetta saamastaan ohjauksesta sekä oppimisympäristöistä. Palautteen avulla meillä on mahdollisuus parantaa ohjauksen laatua.

Anna palautetta harjoittelu- tai työssäoppimisjaksosta vastaamalla opiskelijaohjauksen laatukyselyyn