+
-+ Tulosta

Ohjeita opinnäytetyön tekemiseen

Tavoitteena opinnäytetöissä on tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa ja toimintamalleja. Toiminnan kehittämiseen tarvitaan näyttöön perustuvaa tietoa ja perusteluja oman toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi.

Aiheen valinta

Voit kysyä opinnäytetyön aiheita Pohjois-Kymen sairaalan opiskelijakoordinaattorilta tai voit myös itse esittää ajatuksia tutkimuksen aiheesta. Aiheen valinnan jälkeen opiskelija hankkii aiheelle hyväksynnän oppilaitoksesta.

Tämän jälkeen tehdään hankkeistussopimus opinnäytetyöstä opiskelijan, oppilaitoksen ja työelämän välillä.

Tutkimuslupa

Kun opiskelija on laatinut opinnäytetyön suunnitelman ja suunnitelma on hyväksytty oppilaitoksessa, anoo hän luvan opinnäytetyön suorittamiseen. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla tutkimussuunnitelma, mahdollinen mittari ja sopimus hankkeistetusta opinnäytetyöstä. Tutkimuslupalomake toimitetaan opiskelijakoordinaattorilla, joka toimittaa sen eteenpäin.

Opinnäytetyön julkaiseminen

Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöstään raportin oppilaitoksen ohjeistuksen mukaan. Työelämän ohjaajalla tulee olla mahdollisuus tutustua tutkimusraporttiin ennen sen julkaisemista.

Valmiit ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt julkaistaan osoitteessa: www.theseus.fi

Yhteistiedot

Opiskelijakoordinaattorit
Suvi Kallio ja Suvi Lemström
puh. 020 615 6909

Osoite
Pohjois-Kymen sairaala
Sairaalankuja 6
45750 Sairaalamäki

Sähköposti
opiskelijakoordinaattori(at)
kouvola. fi