+
-+ Tulosta

Tehostetun valvonnan osasto

Tehostetun valvonnan osaston toiminnan tavoitteena on tarjota äkillisesti ja kriittisesti sairaille potilaille ympärivuorokautista hoitoa ja tarkkailua, johon kuuluu elintoimintojen tukeminen, kivun ja tuskan lievittäminen, perushoitoa unohtamatta. Potilaiden sekä omaisten tukeminen ja ohjaus ovat tärkeä osa osastomme hoitotyötä.

Osastolla hoidetaan eri erikoisalojen asiantuntemusta vaativia potilaita. Kuitenkin suurimmat sairausryhmät ovat sydän- ja verisuonisairaudet sekä rytmihäiriöt. Potilasaines koostuu lähes omatoimisista potilaista tehohoitoa vaativiin potilaisiin.

Potilaspaikkoja on kuusi. Henkilökunta koostuu sairaanhoitajista ja erialojen erikoislääkäreistä, joiden lisäksi hoitoon osallistuu tarvittaessa fysioterapeutti, puheterapeutti ym. erikoisalojen työntekijöitä. Röntgenin ja laboratorion kanssa teemme yhteistyötä myös päivittäin.

Mitä voit meillä oppia

  • kriittisesti sairaan potilaan kokonaisvaltaista tarkkailua ja hoitoa
  • neste- ja lääkehoidon toteutusta
  • käytännön toimenpiteiden suorittamista esim. kanyylinlaitto
  • tarkkailulaitteiden käyttöä
  • sydämenrytmin tulkintaa

Harjoittelusta

Jos olet tulossa ensimmäistä kertaa harjoitteluun Pohjois-Kymen sairaalaan, niin saavuthan pääaulaan ensimmäisen harjoitteluviikon maanantaina klo 11.30, missä opiskelijakoordinaattori ottaa sinut vastaan. Jos olet ollut aiemmin harjoittelussa, niin ota yhteyttä sähköpostitse opiskelijavastaavaan tai soita suoraan osastolle sopiaksesi harjoittelujakson aloittamisesta.

Ensimmäisenä päivänä sinulle on nimetty henkilö, joka ottaa sinut vastaan osastolla. Hän esittelee paikat ja kertoo tarkemmin osastosta ja sen toimintatavoista. Pääset tutustumaan perehdytyskansioon ja laatimaan ensimmäisten viikkojen työvuoroja.

Harjoittelun ajaksi sinulle nimetään 2 omaa ohjaajaa. Pyrimme siihen, että toinen heistä olisi ottamassa sinut vastaan osastolle. Toivomme, että suunnittelet työvuorosi mahdollisimman tarkkaan heidän vuorojensa mukaisiksi. Yövuorot ovat vapaaehtoisia, max 3/ 5vk harjoittelujakso. Toivomme myös, että noudatat työaikoja ja ilmoitat osastolle muutoksista esim. sairastumisesta. Huomioithan, että aseptiikan vuoksi työaikana ei käytetä sormuksia eikä kelloja. Voimakkaiden hajusteiden käyttö on myös sairaalassa kielletty.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja
Jukka Tiitola
puh. 020 615 6916

Opiskelijavastaavat
Marju Pihlgren
puh. 020 615 6859
(toimisto)

Osoite
Sairaalankuja 3 C
45750 Sairaalamäki

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kouvola.fi