+
-+ Tulosta

Päivystys toimii ympärivuorokautisena päivystyspisteenä lääkärin lähetteellä ja kiireellisen hoidon tarpeessa oleville ilman lähetettä tuleville potilaille. Yksikössä hoidetaan kaikkien erikoisalojen kaikenikäisiä potilaita. Hoitotyön tavoitteena on, että potilas saa osastolla tarvitsemaansa hoitoa ja hoivaa, mikä on ammattitaitoista, yksilöllistä, inhimillistä ja potilaan hoidon jatkuvuutta edistävää. Potilaan ohjaaminen ja opetus on keskeistä poliklinikalla annettavassa hoitotyössä. Hoitotyöntekijät toimivat kolmessa hoitotiimissä: konservatiivisen, operatiivisen ja yleislääketieteen päivystyksessä.

Mitä voit meillä oppia

• Akuutisti/vaikeasti sairastuneen potilaan ja omaisten kohtaamista
• Kohtaamaan erilaisia potilaita ja potilasryhmiä, myös lapsipotilaat ja heidän perheensä
• Akuutisti sairastuneen potilaan hoitoprosessia
• Työskentelemään moniammatillisen työryhmän jäsenenä
• Ensihoitoa
• Erilaisia kädentaitoja, toimenpiteitä ja niissä avustamista
• Lääkehoitoa, nestehoitoa
• Toimimaan nopeasti vaihtuvissa tilanteissa
• Perehtymään sairaanhoitajan vastaanottotoimintaan

Harjoittelusta

Harjoittelujakson alkaessa voit tulla suoraan yksikköön klo 12.30, jollei talossa ole järjestetty yleistä perehdytystilaisuutta opiskelijoille. Ensimmäisenä päivänä Sinulle on nimetty henkilö, joka ottaa Sinut vastaan osastolla. Hän esittelee paikat ja kertoo tarkemmin osastosta ja sen toimintatavoista. Pääset tutustumaan perehdytyskansioon ja laatimaan ensimmäisten viikkojen työvuoroja.

Jokainen opiskelija saa itselleen henkilökohtaisen ohjaajan, jonka valintaan opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa. Opiskelija tekee harjoittelunsa aikana ohjaajansa vuorojen mukaan aamu-, ilta- ja yövuoroja sekä myös viikonloppuja.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja
Jari Hinkkurinen

Opiskelijavastaavat
Anni Leppä
Pirjo Leskinen
puh. 020 615 1730 (toimisto)

Osoite
Sairaalankuja 3 C
45750 Sairaalamäki

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kouvola.fi